Drukuj

PODSTAWA PRAWNA

 

 

 

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE 

 

Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku 2021/2022

 

Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku 2021/2022

 

Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku 2021/2022 związane z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz z prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów