Za kilka miesięcy w stolicy Małopolski odbędzie się wydarzenie, które ma szansę stać się największym w Polsce forum wymiany myśli w dziedzinie mechaniki. W dniach 8-12 września br. Kraków będzie gościł PCM-CMM-2019 – Polski Kongres Mechaniki oraz Międzynarodową Konferencję Metod Komputerowych w Mechanice. Współorganizatorem tych dwóch wydarzeń jest Politechnika Krakowska
 
Logo1 Logo2
 
Kongres jest kontynuacją naukowych spotkań na temat mechaniki, zainicjowanych dwanaście lat temu w Warszawie. W 2011 r. obrady odbywały się w Poznaniu, a w roku 2015 w Gdańsku. Podczas wydarzenia prezentowane są najnowsze badania naukowe we wszystkich dyscyplinach mechaniki klasycznej i kwantowej, mechaniki ciał stałych i płynów, mechaniki obliczeniowej, matematyki stosowanej oraz fizyki, a także mechaniki konstrukcji i inżynierii. Konferencja dotycząca metod komputerowych w mechanice, która będzie odbywała się równolegle z Kongresem, ma już ponad czterdziestoletnią historię. Prezentowane tam zagadnienia dotyczą metod numerycznych i ich zastosowania w problemach mechaniki.
 
W PCM-CMM-2019 weźmie udział wielu wybitnych naukowców z kraju i zagranicy. Wydarzenie organizują m.in.: Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza. 
 
Inicjatywie patronuje Europejskie Towarzystwo Metod Komputerowych w Naukach Stosowanych (ECCOMAS). Kongres objęty został patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Więcej informacji o wrześniowych wydarzeniach na stronie internetowej: pcm-cmm2019.com oraz w ogłoszeniu Komitetu Organizacyjnego PCM-CMM-2019.
 
(bk)