06.06.2019 r.

MNiSW ogłosiło nabór wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Treść komunikatu dostępna jest na stronie MNiSW (link)