W związku z 38. Biegiem Sztafetowym Szlakiem Pomników Pamięci Tadeusza Kościuszki

Rektor PK ustanowił, dla studentów studiów stacjonarnych, godziny wolne od zajęć dydaktycznych

w dniu 24 marca br. (poniedziałek), od godz. 10.30 do godz. 13.30.