24.06.2019 r.

Z uwagi na duże zainteresowanie naborem wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, MNiSW przedłużyło termin składania wniosków do 8 lipca 2019 r.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o naborze wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej
Komunikat w sprawie aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej