Drukuj

Od 14 marca do 5 czerwca br. odbywały się obrady Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych, którą – we współpracy z prorektorem ds. studenckich, dr. hab. inż. Markiem Stanuszkiem – przygotowała dr inż. Beata Fryźlewicz-Kozak, pełnomocnik rektora ds. studenckich kół naukowych. 25 czerwca br. w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” przy ul. Warszawskiej 24 zostały wręczone dyplomy dla studentów uczestniczących w USKN oraz opiekunów kół. 

 

Za przedstawione referaty nagrodzono łącznie kilkadziesiąt osób zaangażowanych w działalność studenckich kół naukowych na wszystkich wydziałach PK. W uroczystości wzięli udział: rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior, prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marek Stanuszek oraz Andrzej Laszuk z Fundacji Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery. 

 s1  s2  s3  s4

 

Nagrody dla laureatów Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej 2019:

 

Wydział Architektury

 

I miejsce


Kinga Hartman, Maria Waszczyszyn, Elżbieta Jaworska, Patryk Włodarczyk, Joanna Oleksy – referat „Badania nad rozwojem świadomości przestrzeni zurbanizowanej i jej wpływ na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego”

 

II miejsce


Filip Sierak, Piotr Dziewierz – referat „Rewitalizacja wybranych obszarów przestrzeni publicznej Walencji”

 

Marta Noga – referat pt. „Responsywna rzeźba miejska – projekt Koła Imago zrealizowany podczas warsztatów RE:EASA Rijeka 2018”

 

III miejsce


Mateusz Cyranka – referat „Prefabrykowana przeszłość – Problem rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty na przykładzie os. Józefa Strusia w Krakowie”

 

Szymon Chromik – referat „Zabudowa roślinna torowisk tramwajowych”

 

Adrianna Kaczor, Wiktoria Stępczyńska-Motyl – referat „Pierwsze kroki w architekturze, czyli jak nauczyć dzieci postrzegać świat oczami architekta?”

 

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

 

I miejsce

 

Michał Dolina, Jakub Dec – referat „Jak policzyć ludzi za pomocą NVIDIA Jetson TX2”

 

II miejsce

 

Tomasz Śmiech – referat „Theremin - zapomniany instrument”

 

III miejsce

 

Andrzej Filek – referat „Dlaczego kasyno zawsze wygra w ruletkę?”

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 

I miejsce


Piotr Jesionka, Krzysztof Kruczek – referat „Czterokwadrantowy tyrystorowy układ napędowy”

 

II miejsce


Piotr Dudek, Mariusz Górny, Michał Janiak – referat „System pomiaru i analizy napięcia prądu przemiennego”

 

III miejsce


Mikołaj Markiewicz – referat „Układ zasilania niskich napięć do bolidu elektrycznego”


Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

I miejsce


inż. Kinga Lis – referat „A new method for obtaining intermediate products in Brexpiprazole synthesis”


Alicja Gruchała – referat „Wykorzystanie spektroskopii fluorescencyjnej do badań kinetyki procesów fotopolimeryzacji przy zastosowaniu sond fluorescencyjnych”

 

II miejsce


inż. Tetiana Kirish – referat „Cu2ZnSnS4 Nanoparticles for inkjet printing technology”

 

inż. Mariya Myradova – referat „Drukowane katalizatory: synteza i zastosowanie”

 

inż. Elżbieta Nowak – referat „Nanokryształy 1D ZnS jako element hybrydowych organiczno-nieorganicznych ogniw fotowoltaicznych

 

III miejsce

 

inż. Maciej Pilch – referat „Monitoring the thermal effects of chemical reactions using Fluorescent Probe Technology as an alternative technique for DSC measurements”

 

inż. Karolina Dzięciołowska – referat „Opracowanie sond fluorescencyjnych na bazie kumaryny do wizualizacji struktur w żywych komórkach”

 

Agnieszka Fryźlewicz – referat „Synteza nowych analogów nikotyny

 

inż. Magdalena Głąb – referat „Synteza polimerowych nośników leku”

 s5  s6  s7  s8


Wydział Inżynierii Lądowej

I miejsce


Agnieszka Grądecka, Olga Smogór – referat „Analiza wielokryterialna systemów wentylacyjnych w kontekście dziedzictwa narodowego i problemu smogu

 

inż. Sylwia Wierzba – referat „Analiza stateczności skarpy głębokiego wykopu w ciągu trasy S7”

 

II miejsce


Patrycja Bakalarz, Aleksandra Horowska – referat „Analiza konkurencyjności regionalnego transportu kolejowego i drogowego po budowie linii kolejowych nr 622 i nr 623 oraz modernizacja linii nr 104”

 

Gabriela Frań, inż. Małgorzata Stec, inż. Joanna Tobiasz – referat „Problemy komunikacyjne łódzkiego osiedla Julianów”

 

III miejsce


Piotr Dudek, Mariusz Górny – referat „Informatyczny system wsparcia procesu decyzyjnego w zintegrowanych systemach sterowania dla budownictwa energooszczędnego”


inż. Małgorzata Stec, inż. Joanna Tobiasz – referat „Koncepcja zagospodarowania centrum Miechowa w odniesieniu do nowej organizacji ruchu”

 

Wydział Inżynierii Środowiska

I miejsce


Andżelika Grabarz, Mariola Falarz, Kamil Fijałkowski, Kamil Wojtasiewicz – referat „Wyznaczanie optymalnej wartości natężenia prądu dla ogniwa termoelektrycznego”

 

II miejsce


Magdalena Duczyńska, Aleksandra Różańska – referat „Model ujęcia infiltracyjnego w Kępie Bogumiłowickiej”

 

III miejsce


Andżelika Grabarz, Mariola Falarz, Kamil Fijałkowski, Kamil Wojtasiewicz – referat „Magiczny czajnik - Chłodzenie Słońcem”


Wydział Mechaniczny

I miejsce


Michał Żądło – referat „Chwytak antropomorficzny”

 

II miejsce


Mariusz Granda – referat „Analiza CFD nieustalonego stanu pracy przegrzewacza kotła OP210”

 

Kamil Pasiut – referat „Automatyczny system pozycjonowania aparatu fotograficznego umożliwiający długotrwałą ekspozycję obiektów nocnego nieba”

 

Rafał Schmidt – referat „Budowa i badanie mikromanipulatora 2D”

 

III miejsce


Piotr Gajec, Szymon Górski – referat „Aerodynamiczna analiza jednoosobowego pojazdu z wykorzystaniem oprogramowania CFD”

 

Michał Maruszczak, Konrad Sendrowicz, Łukasz Pawlik – referat „System pozycjonowania i bezpieczeństwa dla robota mobilnego”

 

 

Wyróżnienia Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych PK 2019:

 

Wydział Architektury

 

Ludwika Pysz, Daria Rogozińska – referat „Połączenie architektury zabytkowej ze współczesną. Wstęp do badań nad percepcją silnych form architektonicznych”

 

Michał Stryjski – referat „Teoria Juliusza Żórawskiego na przykładzie modernistycznej architektury w Warszawie – historia i współczesność”

 

Antonina Wójtowicz – referat „Postmodernizm w polskiej architekturze mieszkaniowej”


Wydział Inżynierii Lądowej

 

Weronika Rola, Aleksandra Synowiecka, Katarzyna Uriasz – referat „Zagrożenia osuwiskami w województwie podkarpackim”

 

inż. Sylwia Wierzba – referat „Analiza stateczności skarby głębokiego wykopu w ciągu trasy S7”

 

Wydział Mechaniczny

 

Aleksandra Chrobak, Magdalena Cieślik, Klaudia Jaśko, Ilona Kuras – referat „Ocena oddziaływania płynów spożywczych na właściwości powierzchniowe tkanek zębów”

 

Robert Kołodziej – referat „Badania struktury i wybranych właściwości stopu nitinol”

 

Dariusz Łabno, Karol Midoński – referat „Uzyskiwanie wodoru w skali mikro w procesie elektrolizy wody przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii”

 

 

Na zdjęciach, zakończenie Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych na PK / fot. Jan Zych