Rejestracja elektroniczna: https://ehms.pk.edu.pl/rekrutacja/


Zarządzenie nr 98 Rektora Politechniki Krakowskiej w sprawie harmonogramu dodatkowej rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.


Egzamin dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, odbędzie się 02.09.2021 r. w budynku CUP sala 128b.
Egzamin ma formułę rozmowy w języku angielskim i trwa około 15 minut.
Zgłoszenia na egzamin dokonuje się tylko i wyłącznie telefonicznie pod numerami telefonu (8:00 - 13:00):
tel. (12) 628 28 80 lub tel. (12) 628 28 82.
W trakcie zgłoszenia zostanie podana dokładna godzina egzaminu. Bardzo prosimy o zgłoszenie się na egzamin nie wcześniej niż 5 minut przed planowaną godziną ze względów sanitarnych.

Uwaga: Absolwenci PK, którzy w czasie swoich studiów uczęszczali na lektorat z języka angielskiego są zwolnieni z egzaminu. Potwierdzenie znajomości języka uzyskają Państwo w SJO, pod warunkiem, że ukończyli Państwo lektorat po roku 2015.


 

Rekrutacja odbywa się wg warunków zamieszczonych w Regulaminie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK oraz wg szczegółowych warunków dla każdej dyscypliny kształcenia.


Limity miejsc
Etapy i harmonogram
Wykaz dokumentów
Szczegółowe warunki