promocje dokt

 

 

DOKTORZY HABILITOWANI


Wydział Architektury


1. Dr hab. inż. arch. Anna Szewczenko
Osiągnięcie naukowe: Przestrzenie opieki geriatrycznej. Kształtowanie jakości architektury szpitalnych oddziałów geriatrycznych

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej


1. Dr hab. inż. Dariusz Borkowski
Osiągnięcie naukowe: Układy generacji energii elektrycznej wykorzystywane w elektrowniach wodnych małej mocy
2. Dr hab. inż. Andrzej Szromba
Osiągnięcie naukowe: Energoelektroniczny kompensator aktywny sterowany sygnałem konduktancyjnym


Wydział Inżynierii Lądowej


1. Dr hab. inż. Wojciech Drozd
Osiągnięcie naukowe: Badania cech terenu budowy i ich wpływu na bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych przy obiektach nieliniowych


Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

1. Dr hab. inż. Bożena Tyliszczak
Osiągnięcie naukowe: Matryce hydrożelowe na bazie chitozanu


Wydział Mechaniczny


1. Dr hab. inż. Artur Cebula
Osiągnięcie naukowe: Rozwiązania wybranych odwrotnych zagadnień wymiany ciepła i ich eksperymentalna weryfikacja
2. Dr hab. inż. Adam Gąska
Osiągnięcie naukowe: Symulacyjny system oceny niepewności pomiarów współrzędnościowych realizowanych w warunkach przemysłowych
3. Dr hab. inż. Magdalena Jaremkiewicz
Osiągnięcie naukowe: Identyfikacja nieustalonych stanów cieplno-wytrzymałościowych oraz warunków brzegowych na powierzchniach wewnętrznych ciśnieniowych elementów kotłów
4. Dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik
Osiągnięcie naukowe: Koincydencja stereometrycznych i tribologicznych badań warstwy wierzchniej
5. Dr hab. inż. Ksenia Ostrowska
Osiągnięcie naukowe: Ocena i korekcja dokładności Redundantnych Współrzędnościowych Systemów Pomiarowych

 

 

DOKTORZY

 
Wydział Architektury


1. Dr inż. arch. Adam Derlatka
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak
Tytuł dysertacji: „Regionalne, kulturowe i przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia. Przykład Radomia”
2. Dr inż. arch. Karolina Dudzic-Gyurkovich
Promotor: dr hab. inż. arch. Anna Kantarek
Tytuł dysertacji: „Pokonywanie barier urbanistycznych. Współczesne przykłady przekształceń rejonów dróg szybkiego ruchu w obszarach miejskich”
3. Dr inż. Kasper Jakubowski
Promotor: dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK
Tytuł dysertacji: „Sukcesja przyrody i funkcji nieużytków urbanistycznych na przykładzie terenów zieleni zakładanych po roku 1992”
4. Dr inż. arch. Wojciech Kujawski
Promotor: dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK
Tytuł dysertacji: „Impact of Buildings on Contemporary Urban Infrastructure”
5. Dr inż. arch. Mariusz Łysień
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska
Tytuł dysertacji: „Związki funkcjonalno-przestrzenne miasta z rzeką. Przykłady ośrodków o wielkości do 50 tysięcy mieszkańców”
6. Dr inż. arch. Wojciech Matys
Promotor: dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK
Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Maciej Kłopotowski
Tytuł dysertacji: „Małe domy mieszkalne – nowy typ niskiej intensywnej zabudowy mieszkaniowej”
7. Dr inż. arch. Krzysztof Petrus
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
Tytuł dysertacji: „Garbary w latach 1850-1939. Największe przedmieście Krakowa i jego nowoczesna transformacja na tle przemian urbanistycznych i historii rozwoju Krakowa”
8. Dr inż. arch. Martin Vačšák
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska
Tytuł dysertacji: „Educational presentation of architectural heritage. Smart way of architectural heritage presentation focused on educational Impact of in situ monument presentation”
9. Dr inż. Agata Walczak
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm
Tytuł dysertacji: „Procesy zachodzące w krajobrazie Nowej Huty – rozwój versus destrukcja przestrzeni”
10. Dr inż. arch. Agnieszka Włoch-Szymla
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
Tytuł dysertacji: „Wizja, eksperymenty i strategie rozwojowe Wiednia. Poszukiwanie przyjaznego człowiekowi środowiska mieszkaniowego”

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej


1. Dr inż. Arkadiusz Duda
Promotor: dr hab. inż. Piotr Drozdowski, prof. PK / dr inż. Maciej Sułowicz
Tytuł dysertacji: „Diagnozowanie silników indukcyjnych klatkowych przy wykorzystaniu wpływu nieliniowości obwodu magnetycznego”
2. Dr inż. Bartosz Rozegnał
Promotor: dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK / dr inż. Zbigniew Szular
Tytuł dysertacji: „Trójfazowy falownik napięcia z łagodnym przełączaniem tranzystorów odpornym na zakłócenia sterowania”
3. Dr inż. Marcin Tomczyk
Promotor: dr hab. inż. Mieczysław Zając, prof. PK
Tytuł dysertacji: „Wykrywanie i identyfikacja uszkodzeń złożonego układu elektromechanicznego w ich początkowej fazie powstawania metodami falkowo-neuronowymi”

 

Wydział Inżynierii Lądowej


1. Dr inż. Magda Kijania-Kontak
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. PK
Tytuł dysertacji: „Badania przyczepności między betonem wysokowartościowym a stalą wysokiej wytrzymałości”
2. Dr inż. Sabina Puławska-Obiedowska
Promotor: dr hab. inż. Lidia Żakowska
Tytuł dysertacji: „Modelowanie dostępności miejskiego transportu zbiorowego”
3. Dr inż. Bartłomiej Szewczyk
Promotor: dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK
Tytuł dysertacji: „System sterowania i oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych”
4. Dr inż. Damian Wieczorek
Promotor: dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Krzysztof Zima
Tytuł dysertacji: „Modelowanie kosztów cyklu życia budynków z uwzględnieniem czynników ryzyka”

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej


1. Dr inż. Dominika Boroń
Promotor: prof. dr hab. inż. Bolesław Tabiś / dr hab. inż. Katarzyna Boroń
Tytuł dysertacji: „Modelowanie i analiza nieliniowa stanów stacjonarnych hybrydowych bioreaktorów fluidyzacyjnych”
2. Dr inż. Maciej Gierada
Promotor: dr hab. inż. Jarosław Handzlik, prof. PK
Tytuł dysertacji: „Katalizator Cr0ₓ/SiO₂ - modelowanie form powierzchniowych oraz studia nad mechanizmem polimeryzacji etylenu”
3. Dr inż. Elwira Lasoń
Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski
Promotor pomocniczy: dr inż. Elżbieta Sikora
Tytuł dysertacji: „Nanocząstki lipidowe jako nośniki substancji aktywnych biologicznie”
4. Dr inż. Mateusz Prończuk
Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Bizon
Tytuł dysertacji: „Badania hydrodynamiki hybrydowego fluidyzacyjnego aparatu airlift z cyrkulacją zewnętrzną”

 

 

Na zdjęciu, uczestnicy promocji doktorów i doktorów habilitowanych, Sala Senacka PK, 28 czerwca 2019 r. / fot Jan Zych