W nowym Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects (ARWU) – rankingu najlepszych szkół wyższych w poszczególnych dyscyplinach – znalazła się Politechnika Krakowska
 
PK została sklasyfikowana w kategorii „Inżynieria” w dyscyplinie naukowej „inżynieria mechaniczna” razem z Politechniką Warszawską, Politechniką Łódzką, Politechniką Poznańską, Politechniką Śląską, Politechniką Wrocławską. Pierwsze miejsce w tej dyscyplinie naukowej zajął brytyjski Uniwersytet w Cambridge. Na drugiej pozycji uplasował się Xi'an Jiaotong University z Chin, a na trzeciej Uniwersytet Stanforda w USA.
 
W szanghajskim rankingu ARWU uczelnie z całego świata porównywane są osobno w każdym z 54 obszarów nauki, w kategoriach: „Engineering”, „Natural Sciences”, „Life Sciences”, „Medical Sciences”, „Social Sciences”. W zestawieniu większość pierwszych miejsc (35) zajmują uczelnie amerykańskie. Chińskie uniwersytety dominują w 11 z badanych obszarów.  
 
Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects publikowany jest od 2009 r. Zestawienie przygotowuje Shanghai Ranking Consultancy.
 
(bk)