Drukuj
W środę 10 lipca br. o godz. 12.00 rozpoczęła się druga tura rekrutacji na Politechnikę Krakowską. Kandydaci mogą dokonywać elektronicznej rejestracji na studia I stopnia do 22 lipca 2019 r. Wyniki pierwszej tury znane będą w czwartek 11 lipca. 
 
pk front
 
Politechnika Krakowska wprowadziła w tym roku nowe, wygodniejsze zasady naboru dla maturzystów. Dzięki temu osoby, którym nie uda się dostać na PK w pierwszej turze, będą mogły wziąć udział w drugiej turze rekrutacji. Kandydaci, którzy uzyskają w postępowaniu rekrutacyjnym status „Zakwalifikowany do drugiej tury” będą mogli – po wyrażeniu chęci uczestnictwa w dalszej rekrutacji – wziąć udział w drugiej turze w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej.
 
Osoby nieprzyjęte na studia, także będą mogły wziąć udział w drugiej turze rekrutacji, jeśli ponownie zarejestrują się w Systemie Rejestracji Kandydatów. W drugiej turze rekrutacji na studia będą mogły zarejestrować się także osoby, które do tej pory tego nie zrobiły. Na kierunku architektura krajobrazu kandydaci w drugiej turze będą mogli rejestrować się od 15 do 24 lipca. 
 
Ogłoszenie osób przyjętych na studia na tym etapie odbędzie się 23 lipca (na kierunku architektura krajobrazu – 26 lipca). Elektroniczna rejestracja do ostatniej, trzeciej tury ruszy 1 sierpnia br. i potrwa do 15 września. Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny jest w Portalu Rekrutacyjnym, gdzie można także znaleźć niezbędne informacje o kierunkach studiów, terminach zgłoszeń i dokumentach. 
 
Politechnika zaoferuje od nowego roku akademickiego kilkadziesiąt kierunków studiów I stopnia, prowadzonych na 8 wydziałach: Architektury, Informatyki i Telekomunikacji, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Mechanicznym. W sumie na wszystkich rodzajach studiów PK przygotowała w letniej rekrutacji 4,7 tys. miejsc.
 
(bk)
 
Fot. Jan Zych