Organizacja wspólnych przedsięwzięć naukowych, naukowo-badawczych i edukacyjnych m.in. w obszarach związanych z architekturą, budownictwem, gospodarką przestrzenną, inżynierią czystego powietrza, ochroną zabytków i transportem, to jedno z głównych założeń porozumienia o współpracy zawartego 30 lipca br. pomiędzy Politechniką Krakowską a Powiatem Nowotarskim. 
 
fot 1
 
Podpisy pod dokumentem złożyli rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior, Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber oraz Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki. – Bardzo się cieszę, że Politechnika Krakowska będzie miała tak znakomitego partnera jakim jest Powiat Nowotarski. Ta współpraca z pewnością będzie owocna dla obu stron. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje udziału w różnorodnych projektach – zadeklarował rektor PK.
 
Porozumienie zostało podpisane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. W spotkaniu uczestniczyli rektor Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz oraz Skarbnik Powiatu Nowotarskiego Joanna Gronkowska.
 
Zgodnie z zawartą umową Politechnika Krakowska będzie współpracować z powiatowymi placówkami oświatowymi i edukacyjnymi, m.in. poprzez gościnne wykłady i odczyty, współorganizację konferencji oraz seminariów, a także warsztatów dla młodzieży i szkoleń dla nauczycieli. Ponadto uczelnia zobowiązała się do uwzględniania w swym programie naukowo-badawczym tematyki związanej z regionem Podhala, Spiszu, Orawy, Pienin i Gorców. 
 
fot 2
 
Ze strony Powiatu, PK może liczyć na pomoc przy organizacji staży i praktyk zawodowych dla jej studentów i wsparcie w przygotowywaniu prac dyplomowych. – Współpraca z Politechniką Krakowską to dla nas wielki zaszczyt. Powiat Nowotarski jest gotowy do podejmowania wszelakich inicjatyw na rzecz rozwoju studentów krakowskiej uczelni. Jestem przekonany, że wspólne podjęte projekty, będą kontynuowane, a efekty wspólnej pracy będą zachętą do wyznaczania kolejnych celów i zadań – powiedział Starosta Nowotarski Krzysztof Faber.
 
(bk)
 
 
Na zdjęciach, podpisanie umowy między Politechniką Krakowską i Powiatem Nowotarskim / fot. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu