1 sierpnia br. (na Wydziale Architektury – 2 sierpnia) ruszyła trzecia tura rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia. Kandydaci mogą dokonać elektronicznej rejestracji m.in. na budownictwo, energetykę, inżynierię środowiska, technologię chemiczną, mechanikę i budowę maszyn, inżynierię czystego powietrza. Ponadto prowadzona będzie dodatkowa rekrutacja na architekturę w języku angielskim
 
frontW tym roku Politechnika Krakowska wprowadziła wygodniejsze dla maturzystów zasady naboru. Rekrutacja odbywa się w trzech turach, a więc szansę studiowania na PK mają zarówno kandydaci, którzy wzięli udział w poprzedniej, jak i osoby, które jeszcze się nie zarejestrowały. W sumie na wszystkich rodzajach studiów uczelnia przygotowała w letniej rekrutacji 4,7 tys. miejsc.
 
W ramach trzeciej tury naboru na studia stacjonarne I stopnia, kandydaci mogą się rejestrować na: architekturę krajobrazu, matematykę, elektrotechnikę, informatykę w inżynierii komputerowej, inżynierię materiałową, fizykę techniczną, nanotechnologie i nanomateriały, budownictwo, budownictwo w języku angielskim, energetykę, inżynierię i gospodarkę wodną, inżynierię środowiska, odnawialne źródła energii i infrastrukturę komunalną, biotechnologię, inżynierię chemiczną i procesową, technologię chemiczną, automatykę i robotykę, inżynierię bezpieczeństwa, inżynierię medyczną, inżynierię środków transportu, mechanikę i budowę maszyn, mechanikę i budowę maszyn w języku angielskim, systemy i urządzenia przemysłowe, gospodarkę przestrzenną, inżynierię czystego powietrza
 
W przypadku studiów niestacjonarnych I stopnia, rekrutacja w trzeciej turze będzie jeszcze prowadzona na następujących kierunkach: architektura krajobrazu, elektrotechnika, informatyka w inżynierii komputerowej, inżynieria materiałowa, budownictwo, transport, energetyka, inżynieria środowiska
 
Poza architekturą krajobrazu, przy rekrutacji na wymienione wcześniej kierunki brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego, a w przypadku tych prowadzonych w języku angielskim – dodatkowo udokumentowana znajomość tego języka. Kandydaci na architekturę krajobrazu muszą złożyć portfolio zawierające od 10 do 15 prac rysunkowych przedstawiających krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny (sprawdź szczegóły w Portalu Rekrutacyjnym); brany jest pod uwagę także wynik z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka ojczystego i matematyki. 
 
Rejestracja na PK w trzeciej turze rozpoczęła się 1 sierpnia i potrwa do 15 września 2019 r. (na architekturze krajobrazu od 2 sierpnia do 16 września). Należy jej dokonać za pośrednictwem formularza, który można znaleźć w Portalu Rekrutacyjnym PK pod adresem: rekrutacja.pk.edu.pl. Ogłoszenie osób zakwalifikowanych na studia w trzeciej turze nastąpi 16 września, a na architekturze krajobrazu 19 września. 
 
Ponadto od 2 sierpnia prowadzona będzie dodatkowa rekrutacja na stacjonarne studia I stopnia na kierunku architektura w języku angielskim. Kryterium kwalifikacyjnym na ten kierunek jest egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych, który odbędzie się w dniach 10-11 września (zobacz więcej na: rekrutacja.pk.edu.pl), wyniki egzaminu maturalnego i udokumentowana znajomość języka angielskiego (np. przez zaliczenie testu kompetencyjnego przeprowadzonego na PK). Ogłoszenie osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów nastąpi 16 września 2019 r. 
 
(bk)
 
Na zdjęciu, Politechnika Krakowska / fot. Jan Zych