Drukuj
Do grona miast i gmin współpracujących z Politechniką Krakowską dołączyła właśnie Skawina. 2 sierpnia br. rektor PK prof. dr hab. inż. Jan Kazior oraz zastępca burmistrza Miasta i Gminy Skawina Tomasz Ożóg podpisali porozumienie. 
 
skawina1
 
Uroczystość odbyła się na terenie kampusu głównego uczelni. Uczestniczyli w niej: dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK oraz kierownik Wydziału Ochrony Powietrza Urzędu Miasta i Gminy Skawina Grzegorz Horwacik.
 
Na podstawie podpisanego porozumienia Politechnika Krakowska i Skawina będą prowadzić wspólne działania dotyczące: ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, infrastruktury komunalnej, zrównoważonego rozwoju, transportu, ochrony zabytków i zasobów naturalnych. 
 
skawina2
 
W ramach współpracy przewiduje się m.in. tworzenie wspólnych zespołów eksperckich, organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych, prowadzenie analiz teoretycznych i badań eksperymentalnych w obszarach wiedzy interesujących obie strony. Miasto i Gmina Skawina zobowiązała się do wspierania organizacji staży i praktyk dla studentów PK, a także pomocy w przygotowaniu prac inżynierskich i magisterskich.
 
Zobacz też:
 
Politechnika Krakowska będzie współpracować z Powiatem Nowotarskim
 
PK i Gmina Rabka-Zdrój nawiązały współpracę. Wśród głównych celów ochrona jakości powietrza
 
(bk)
 
 
Na zdjęciach, od lewej: zastępca burmistrza Miasta i Gminy Skawina Tomasz Ożóg, rektor PK prof. Jan Kazior / fot. Jan Zych