Drukuj

6.08.2019 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (Dz.U. 2019, poz. 533), wnioski dotyczące inwestycji związanych z działalnością naukową, na podstawie których środki finansowe będą przyznawane w 2020 roku, składa się  w terminie do dnia 15 września 2019 r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie MNiSW (link)