94,4 proc. absolwentów Politechniki Krakowskiej z rocznika 2018 pracuje w pół roku po studiach magisterskich – wynika z nowego badania Biura Karier PK. Większość badanych deklaruje, że ich praca jest zgodna z profilem ukończonych studiów. 
 
Dzięki badaniu losów oraz opinii absolwentów na temat kształcenia na PK, uczelnia może skuteczniej modyfikować programy kształcenia, np. wprowadzać do nich więcej zajęć praktycznych, realizowanych wspólnie z pracodawcami czy wykładów i ćwiczeń opartych na najnowszych badaniach naukowych.
 
diagramNajnowszy raport wskazuje, że w pół roku po studiach magisterskich pracuje 94,4 proc. absolwentów PK z rocznika 2018. To o 1 punkt procentowy więcej w porównaniu z rocznikiem 2017 i o 4,4 punkty procentowe więcej niż w badaniu rocznika 2016. Zestawienie wyników badań z kilku ostatnich lat potwierdza stabilność losów zawodowych magistrów inżynierów po Politechnice Krakowskiej. Ich zatrudnialność oscyluje od lat na poziomie około 90 proc.
 
Zdecydowana większość badanych z rocznika 2017 pracę znalazła jeszcze przed obroną dyplomu magisterskiego (64,2 proc.), a kolejne 13,8 proc. w ciągu miesiąca od obrony. Już samo zdobycie tytułu inżyniera na Politechnice Krakowskiej daje obiecujące perspektywy zawodowe. Wśród badanych, kończących kształcenie po I stopniu studiów, pracuje 75,4 proc. osób. 
 
Większość absolwentów Politechniki (75,2 proc.) pracuje w województwie małopolskim, w tym 48,6 proc. w samym Krakowie, a pozostali najczęściej w województwach śląskim i podkarpackim. Około 6 proc. wyjechało do pracy za granicę – przeważnie do Niemiec, Norwegii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Wychowankowie PK pracują głównie najemnie (87,1 proc.) w dużych i średnich firmach – najwięcej na umowę o pracę (85 proc.), w tym 38,8 proc. na czas nieokreślony. 5,5 proc. prowadzi własny biznes, a kolejne 6,3 proc. jednocześnie pracuje najemnie i prowadzi firmę. 88,1 proc. absolwentów uczelni deklaruje, że ich praca jest zgodna lub częściowo zgodna z profilem ukończonych studiów. 70,8 proc. badanych wykorzystuje w obecnej pracy zdobyte podczas studiów umiejętności.
 itp pk
Średnie miesięczne zarobki badanych mieszczą się w przedziale od 3,5 do 4 tys. złotych brutto. Jest to o 500 złotych więcej niż w badaniu rocznika 2017. Absolwenci pozytywnie oceniają swoje szanse na rynku pracy po ukończonych studiach, przede wszystkim jeśli chodzi o możliwości pracy w zawodzie (76 proc.). 
 
Najczęściej wymieniane branże, w których pracują osoby z dyplomem Politechniki Krakowskiej to: budownictwo (26,4 proc.), architektura (14,6 proc.), IT (9,5 proc.), mechaniczna (8,5 proc.), inżynieria środowiska (5,6 proc.), energetyczna (3,7 proc.), chemiczna (3,2 proc.), elektrotechnika i elektronika (2,8 proc.). 
 
Badanie losów absolwentów Politechniki Krakowskiej z rocznika 2018 po sześciu miesiącach od ukończenia studiów przeprowadziło Biuro Karier Politechniki Krakowskiej za pomocą ankiety elektronicznej na próbie 1195 osób (590 absolwentów I stopnia i 605 po II stopniu studiów). 
 
Aby pomóc studentom w rozpoznaniu rynku pracy i swoich predyspozycji zawodowych, co roku Biuro Karier Politechniki Krakowskiej organizuje Inżynierskie Targi Pracy, w których udział bierze wielu pracodawców reprezentujących różne branże – budownictwo, automatykę i robotykę, elektronikę, energetykę, mechanikę, telekomunikację, IT. Dodatkowo studenci PK mogą skorzystać ze wsparcia Biura – nauczyć pisania CV, szkolić w komunikacji, pracy w zespole, negocjacji, a nawet poznawać zasady savoir-vivre. Na stronie internetowej kariery.pk.edu.pl publikowane są oferty pracy, staży i praktyk dla studentów PK. W ubiegłym roku w bazie można było znaleźć blisko 4 tys. ofert. Ponadto uczelnia współpracuje z czołowymi firmami polskimi i zagranicznymi: Grupą Azoty, PKP PLK, NEWAG, Nokia, MAN, itd. Dzięki temu studenci mogą odbywać płatne staże i praktyki u swoich przyszłych pracodawców, a także otrzymywać od nich stypendia.  
 
(bk)
 
Wykres: czas od ukończenia studiów do podjęcia pierwszej pracy (absolwenci II stopnia) / nowy raport Biura Karier PK
 
Na zdjęciu, Inżynierskie Targi Pracy Politechniki Krakowskiej / fot. Jan Zych