Drukuj
Trwa trzecia tura rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej. Kandydaci mogą wybierać nowoczesne kierunki studiów, dostosowane do potrzeb rynku pracy. W dwóch poprzednich turach rekrutacyjnych największą popularnością cieszyły się, m.in.: informatyka, informatyka stosowana, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, informatyka w inżynierii komputerowej, automatyka i robotyka, transport, budownictwo, architektura
 
PK fotPodczas pierwszej i drugiej tury elektronicznej rekrutacji uczelnia przyjęła łącznie 9554 podania o przyjęcie na kierunek podstawowy na studiach stacjonarnych I stopnia. Najpopularniejszym kierunkiem była informatyka na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji – o jedno miejsce walczyło prawie 13 osób. Patrząc na zainteresowanie kandydatów wyrażone liczbą osób na miejsce, w czołówce pierwszej i drugiej tury znalazły się także: informatyka stosowana (Wydział Mechaniczny – 7,71 osób na miejsce), odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – 7,14 osób na jedno miejsce), informatyka w inżynierii komputerowej (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej – 6,42), automatyka i robotyka (Wydział Mechaniczny – 5,85), transport (Wydział Inżynierii Lądowej – 5,72), mechanika i budowa maszyn (Wydział Mechaniczny – 3,88), inżynieria medyczna (Wydział Mechaniczny – 3,42), elektrotechnika (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej – 3,30). 
 
Od 1 sierpnia br. (na Wydziale Architektury od 2 sierpnia) trwa trzecia tura rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia. Kandydaci mogą się rejestrować na: architekturę krajobrazu, matematykę, elektrotechnikę, informatykę w inżynierii komputerowej, inżynierię materiałową, fizykę techniczną, nanotechnologie i nanomateriały, budownictwo, budownictwo w języku angielskim, energetykę, inżynierię i gospodarkę wodną, inżynierię środowiska, odnawialne źródła energii i infrastrukturę komunalną, biotechnologię, inżynierię chemiczną i procesową, technologię chemiczną, automatykę i robotykę, inżynierię bezpieczeństwa, inżynierię medyczną, inżynierię środków transportu, mechanikę i budowę maszyn, mechanikę i budowę maszyn w języku angielskim, systemy i urządzenia przemysłowe, gospodarkę przestrzenną, inżynierię czystego powietrza.
 
studenciW przypadku studiów niestacjonarnych I stopnia, rekrutacja w trzeciej turze prowadzona jest na następujących kierunkach: architektura krajobrazu, elektrotechnika, informatyka w inżynierii komputerowej, inżynieria materiałowa, budownictwo, transport, energetyka, inżynieria środowiska.
 
Poza architekturą krajobrazu, przy rekrutacji na wymienione wyżej kierunki brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego, a w przypadku tych prowadzonych w języku angielskim – dodatkowo udokumentowana znajomość tego języka. Kandydaci na architekturę krajobrazu muszą złożyć portfolio zawierające od 10 do 15 prac rysunkowych przedstawiających krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny (szczegóły w Portalu Rekrutacyjnym); brany jest pod uwagę także wynik z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka ojczystego i matematyki. 
 
Rejestracja na PK w trzeciej turze rozpoczęła się 1 sierpnia i potrwa do 15 września 2019 r. (na architekturze krajobrazu od 2 sierpnia do 16 września). Należy jej dokonać za pośrednictwem formularza, który można znaleźć w Portalu Rekrutacyjnym PK pod adresem: rekrutacja.pk.edu.pl. Ogłoszenie osób zakwalifikowanych na studia w trzeciej turze nastąpi 16 września, a na architekturze krajobrazu 19 września. 
 
napisPonadto od 2 sierpnia prowadzona jest dodatkowa rekrutacja na stacjonarne studia I stopnia na kierunku architektura w języku angielskim. Kryterium kwalifikacyjnym na ten kierunek jest egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych, który odbędzie się w dniach 10-11 września (zobacz: rekrutacja.pk.edu.pl), wyniki egzaminu maturalnego i udokumentowana znajomość języka angielskiego (np. przez zaliczenie testu kompetencyjnego przeprowadzonego na PK). Ogłoszenie osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów nastąpi 16 września 2019 r.
 
Na rok akademicki 2019/20 uczelnia zaoferowała kilkadziesiąt kierunków studiów I stopnia, prowadzonych na 8 wydziałach: Architektury, Informatyki i Telekomunikacji, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Mechanicznym. Wśród nowości dydaktycznych znalazły się takie kierunki, jak: informatyka w inżynierii komputerowej, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria czystego powietrza, inżynieria medyczna, inżynieria środków transportu, pojazdy samochodowe, systemy i urządzenia przemysłowe. W sumie na wszystkich rodzajach studiów PK przygotowała w letniej rekrutacji 4,7 tys. miejsc.
 
(bk)
 
Fot. Jan Zych