Drukuj

23.08.2019 r.

X konkurs w ramach Programu LIDER został rozstrzygnięty. Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz dostępnej alokacji, finansowanie otrzymały 42 projekty, których łączna kwota finansowania wynosi 58 989 226,57 zł. Z Politechniki Krakowskiej zostały zakwalifikowane do finansowania 2 projekty: dr Kingi Korniejenko oraz Juli Radwan-Pragłowskiej. Więcej informacji dostępnych jest na stronie NCBiR.