Drukuj
Projekt kierowany przez dr inż. Kingę Korniejenko z Wydziału Mechanicznego oraz projekt pod kierownictwem mgr inż. Julii Radwan-Pragłowskiej z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej otrzymały finansowanie w X edycji programu „Lider”, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączna kwota wsparcia dla projektów z PK wynosi blisko 3 mln złotych. 
 
ncbir lider logos
 
Celem programu „Lider” jest wsparcie naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym. W ramach programu nie narzucono ograniczeń związanych z dziedziną nauki, w której należy realizować projekt. Wyniki prac badawczych mają mieć zastosowanie praktyczne i posiadać potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu to 1,5 mln złotych.
 
Program „Lider” adresowany jest do osób, które są doktorantami lub nauczycielami akademickimi i nie posiadają stopnia doktora lub posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat do dnia złożenia wniosku o finansowanie. Ponadto są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia i nie były wcześniej kierownikami projektu w programie. 
 
Dr inż. Kinga Korniejenko i mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska znalazły się wśród 42 młodych naukowców z całej Polski, którzy otrzymają w sumie 58 989 226,57 zł na swoje badania. 
 
Projekt, którym kieruje dr inż. Kinga Korniejenko z WM – „Pianki geopolimerowe o niskiej przewodności cieplnej wytwarzane na bazie odpadów przemysłowych jako innowacyjny materiał dla gospodarki o obiegu zamkniętym” – może liczyć na 1 460 275 zł dofinansowania. Z kolei projekt „BioHemPro – personalizowane bifunkcyjne matryce hybrydowe o indukowanych właściwościach bioaktywnych jako innowacyjne systemy hemostatyczne”, kierowany przez mgr inż. Julię Radwan-Pragłowską z WIiTCh, otrzyma 1 409 375 zł dofinansowania z programu „Lider”. 
 
Pełna lista nagrodzonych projektów na stronie internetowej: ncbr.gov.pl
 
Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. Centrum dba o zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, realizując m.in. międzynarodowe programy mobilności naukowców. Szczególną uwagą otacza udział młodych naukowców w programach badawczych. Do zadań NCBR należy m.in. wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacją projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.
 
(bk)