Michał Ptak, student architektury na Politechnice Krakowskiej, zdobył drugą nagrodę w międzynarodowym konkursie architektonicznym na projekt pierwszej kolonii na Marsie.  Wyróżniona nagrodą w wysokości 5 tys. dolarów koncepcja pod nazwą "The One to three Shelter" zakłada stworzenie na Marsie modułowej i wielofunkcyjnej bazy mieszkalnej, która będzie bezpiecznym schronieniem, a także laboratorium do prowadzenia badań, miejscem ćwiczeń i odpoczynku. Projekt konkursowy stanowił część pracy magisterskiej Michała Ptaka, obronionej latem na Wydziale Architektury PK.
 
Micha PtakKonkurs "First Colony on Mars" zorganizowano w ramach  międzynarodowego festiwalu architektonicznego KLAF 2019 w Kuala Lumpur w Malezji. Uczestnicy rywalizacji musieli uwzględnić w swoich projektach obecny stan wiedzy naukowej o Marsie i podróżach kosmicznych, wziąć pod uwagę panujące na Czerwonej Planecie warunki (m.in. takie jak atmosfera, klimat, dostęp do wody, promieniowanie itd.) i zaplanować w miarę samowystarczalną kolonię mieszkalną. Do konkursu zgłoszono ponad 120 projektów z całego świata. Nagrodzona polska koncepcja zakłada stworzenie na Marsie bazy złożonej z modułowych jednostek mieszkalnych, które mogą tworzyć większe (trzyczęściowe) zespoły mieszkaniowe. Członkowie marsjańskich misji załogowych mogliby je dowolnie aranżować i przystosowywać do swoich potrzeb. 
 
Podstawowa jednostka mieszkalna w całości produkowana jest na Ziemi z materiałów obecnie znanych człowiekowi. Opiera się na rozwiązaniach technologicznych mieszkalnych modułów kosmicznych firmy Bigelow Aerospace, które są obecnie testowane w przestrzeni kosmicznej. W trakcie transportu modułowa jednostka będzie skompresowana, tak, by zajmowała jak najmniej miejsca w luku bagażowym. Po dostarczeniu na Marsa zostanie napompowana i przygotowana do zamieszkania przez członków załogi – wyjaśnia nagrodzoną koncepcję Michał Ptak. Jak dodaje, taka jednostka mieszkalna ma być przyjazna dla człowieka, przede wszystkim jednak ma pozwolić na utrzymanie życia załogi. – W pierwszym etapie kolonizacji Marsa załoga będzie korzystać z zapasów żywności, tlenu oraz wody przywiezionych ze sobą na powierzchnię Czerwonej Planety. Jednak moja koncepcja zakłada, że po niedługim czasie od postawienia mieszkalnych modułów będą one mogły zaopatrzyć załogę w energię, tlen czy żywność – mówi projektant.
 
Jego pomysł został doceniony przez międzynarodowe jury m.in. za spójność całej koncepcji, a jednocześnie dbałość  o techniczne detale. Student (a obecnie już absolwent) Wydziału Architektury PK wskazał w swoim projekcie najlepsze miejsce na lokalizację pierwszej kolonii na Marsie (krater uderzeniowy – Jezero), sposób przygotowana terenu pod nią, źródła produkcji energii, wody, tlenu i żywności, a nawet metody gospodarki odpadami. Wśród rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych zaproponował takie, które będą wielofunkcyjne – ochronią mieszkańców bazy przed promieniowaniem, a ich marsjańskie domy przez uszkodzeniami mechanicznymi, zapewnią komfort termiczny i właściwy przepływ światła, ale też pomogą w produkcji tlenu i żywności.
 mars wizualizacja1  mars instrukcja  mars przekrj jednostki
 
Sukces studenta PK jest tym cenniejszy, że w konkursowej rywalizacji ustąpił pola tylko zespołowi malezyjskich architektów z Khznh Studio, którzy w nagrodę otrzymali 10 tys. dolarów  (trzecie  miejsce i 2 tys. dolarów dla libańskiego zespołu Samer El Sayary). – Nagroda jest dla mnie zupełnie niespodziewana. Pracowałem nad projektem sam, a wymagał zmierzenia się z tak wymagającymi założeniami, że pracy było dla kilkuosobowego zespołu. Wiele zgłoszonych do konkursu projektów było właśnie efektem pracy zespołowej – podkreśla Michał Ptak, który oprócz sukcesu w konkursie może się też cieszyć z tytułu magistra inżyniera architekta Politechniki Krakowskiej. W letniej sesji egzaminacyjnej obronił pracę magisterską na Wydziale Architektury PK pt. „Baza na Marsie” (jej promotorami byli prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich i dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich). Właśnie ze względu na termin egzaminu dyplomowego laureat konkursu nie mógł osobiście uczestniczyć w oficjalnym rozdaniu nagród w Kuala Lumpur. 
 
Młody architekt z PK nie był jedynym Polakiem, który wziął udział w konkursie "First Colony on Mars". W finałowej „50” znalazło się jeszcze kilka koncepcji architektonicznych z Polski. W sumie do rywalizacji zgłoszono ponad 120 projektów (m.in. z Kanady, Korei Płd., Malezji, Polski, Rosji, Austrii, Szwecji, Argentyny, RPA, Chin, Meksyku, Włoch), także tych wykonanych przez profesjonalne pracownie architektoniczne, bo rywalizacja miała charakter otwarty dla wszystkich.
 
Więcej informacji o konkursie na stronie: klaf.my/result
 
(ms)
 
Na zdjęciu, Michał Ptak / fot. Jan Zych
 
Materiały graficzne: Michał Ptak