Drukuj
Ponad 500 światowej sławy specjalistów zajmujących się szeroko rozumianymi zagadnieniami mechaniki i fizyki weźmie udział w 4. Polskim Kongresie Mechaniki, który odbędzie się w Krakowie w dniach 8-12 września br. Wydarzenie będzie połączone z 23. Międzynarodową Konferencją Metod Komputerowych w Mechanice. Głównymi organizatorami PCM-CMM-2019 są: Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Jagielloński, pod auspicjami: Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) oraz Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki (PTMKM). Zaproszenie do udziału w sesji inaugurującej Kongres (w poniedziałek 9 września, g. 9) przyjęli Prezydent RP Andrzej Duda, który objął wydarzenie Honorowym Patronatem oraz wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa szkolnego (przewodniczący Komitetu Honorowego Kongresu). Planowane są wystąpienia prezydenta i wicepremiera.
 
Logo1 Logo2
 
Wiodącą rolę w organizacji Kongresu ma Politechnika Krakowska, która skupiła wokół tej idei środowisko naukowe miasta Krakowa i zaprosiła do współpracy dwie największe w Krakowie uczelnie: UJ i AGH – mówi prof. Błażej Skoczeń (PK), przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Polski Kongres Mechaniki (PCM-CMM-2019) jest jedną z najważniejszych konferencji naukowych organizowanych w Polsce w 2019 r., a także największym wydarzeniem naukowym w dyscyplinie naukowej Inżynieria Mechaniczna, a w szczególności w zakresie mechaniki teoretycznej i stosowanej. Poprzednie edycje odbywały się w Warszawie (2007 r.), Poznaniu (2011 r.) i Gdańsku (2015 r.). Towarzysząca Kongresowi Międzynarodowa Konferencja Metod Komputerowych w Mechanice ma już ponad czterdziestoletnią tradycję. Organizowane co dwa lata (od 1973 r.) spotkania stanowią forum prezentacji nowych idei w dziedzinie teoretycznych i praktycznych zastosowań mechaniki komputerowej.
 
PCM-CMM-2019 pozwoli zaprezentować aktualny stan badań w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna oraz przeanalizować relacje między środowiskiem naukowym a gospodarką. Przedstawione zostaną najnowsze badania naukowe we wszystkich dyscyplinach mechaniki klasycznej i kwantowej, mechaniki ciał stałych i płynów, mechaniki obliczeniowej, matematyki stosowanej, fizyki, a także mechaniki konstrukcji i inżynierii. Głównym zadaniem krakowskiego Kongresu jest zbudowanie i utrwalenie silnej więzi pomiędzy światem nauk technicznych i gospodarką. Spotkania naukowców z przedsiębiorcami mają stać się kanwą dla ścisłej współpracy badawczej, opracowania wspólnych projektów naukowo-badawczych i przedsięwzięć, w których nauka będzie wspierała gospodarkę. 
 
Podczas Kongresu naukowcy zajmą się m.in. tematyką wykorzystania promieniowania synchrotronowego (tzw. światła synchrotronowego) w badaniach mikrostruktury materiałów. Światło emitowane przez wiązkę cząstek elementarnych (np. elektronów), poruszającą się po torze kołowym ma wystarczającą energię, aby penetrować w głąb materii. Dzięki temu możliwe są precyzyjne badania nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie materiałów, a także ich struktury. Naukowcy poruszą także zagadnienia zaawansowanej mechaniki w budowie akceleratorów cząstek elementarnych oraz urządzeń służących do pozyskiwania energii w procesie fuzji jądrowej. Specjalne sympozjum będzie poświęcone zagadnieniom zaawansowanej mechaniki we współpracy z fizyką wysokich energii (akceleratory cząstek elementarnych) i fizyką fuzji jądrowej (produkcja energii w urządzeniach o nazwie: tokamak).
 
Wydarzenie sprzyja umiędzynarodowieniu polskiej nauki poprzez stworzenie uczestnikom z różnych krajów platformy pomagającej w nawiązywaniu kontaktów i dyskusji nad ważnymi problemami  naukowymi. W Polskim Kongresie Mechaniki weźmie udział ponad 500 naukowców z całego świata, m.in. z: Australii, Austrii, Brazylii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Izraela, Włoch, Japonii, Kuwejtu, Malezji, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Szwajcarii, Tajwanu, Tunezji, Turcji, Wielkiej Brytanii. Nie zabraknie wielu wybitnych specjalistów. Swój udział zapowiedzieli: prof. Leszek Demkowicz (University of Texas at Austin, USA), prof. Fionn Dunne (Imperial College London, Wielka Brytania), prof. Shaker Meguid (University of Toronto, Kanada), prof. Franz G. Rammerstorfer (Technical University of Vienna, Austria), prof. Jerzy Pamin (Politechnika Krakowska). 
 
– Pozycja polskiej Mechaniki jest bardzo wysoka, czego świadectwem jest objęcie przez prof. Henryka Petryka (IPPT PAN) funkcji sekretarza Światowego Stowarzyszenia Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej IUTAM (International Union of Theoretical and Applied Mechanics). Polscy naukowcy współpracują z licznymi instytucjami na świecie w badaniach naukowych w zakresie Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, a polskie szkoły naukowe w dyscyplinie Mechanika są powszechnie znane i cenione – dodaje prof. Błażej Skoczeń z Politechniki Krakowskiej.
 
PCM-CMM-2019 będzie składał się z 22 mini-sympozjów z zakresu mechaniki teoretycznej i stosowanej oraz czterech dużych sesji tematycznych: Mechanika Ciała Stałego (MCS), Mechanika Płynów (MP), Interdyscyplinarne: MCS-MP, Metody Komputerowe w Mechanice. Wygłoszonych zostanie 460 referatów. Podczas sesji inauguracyjnej (poniedziałek, 9 września o godz. 9) zostaną wręczone nagrody  im. Olgierda Zienkiewicza, (wybitnego polskiego naukowca, ojca metody elementów skończonych).  Wyróżnienia przyznaje Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki. Kongres odbywa się w Auditorium Maximum UJ (Kraków, ul. Krupnicza 33). 
 
Przewodniczącym 4. Polskiego Kongresu Mechaniki jest prof. Michał Kleiber, a Komitetu Naukowego prof. Tadeusz Burczyński. Wydarzenie patronatem honorowym objął prezydent RP Andrzej Duda. Wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego przewodniczy Honorowemu Komitetowi Kongresu, w którym zasiedli także m.in. marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski oraz rektorzy polskich uczelni, wśród nich prof. Wojciech Nowak (UJ), prof. Tadeusz Słomka (AGH) i prof. Jan Kazior (PK).
 

W związku z wizytą Prezydenta RP Andrzeja Dudy Komitet Organizacyjny PCM-CMM-2019 współpracuje w zakresie obsługi mediów w dniu inauguracji wydarzenia z Kancelarią Prezydenta RP oraz Biurem Prasowym. Wstęp dziennikarzy na sesję inauguracyjną (w poniedziałek 9 września) będzie wymagał akredytacji, której należy dokonać do niedzieli 8 września do g. 12. Szczegółowe informacje na temat procedury akredytacyjnej - TUTAJ

 
Więcej informacji o Kongresie, w tym szczegółowy program: pcm-cmm2019.com
 (bk)