Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej!


    Rok akademicki 2014/2015 to dla Politechniki rok szczególny, gdyż w kwietniu 2015 roku przypada 70. rocznica powstania naszej Alma Mater. Jubileusz 70-lecia jest świętem całego środowiska akademickiego skupionego wokół Uczelni, której istnienie i tradycja sięgają roku 1945.

Od momentu powstania pierwszych wydziałów Politechnika konsekwentnie realizuje swą uniwersytecką misję, kształcąc znakomicie przygotowanych do wykonywania zawodu inżynierów, rozwijając nowoczesne badania naukowe, służąc na licznych polach gospodarce i społeczeństwu. Warto odnotować, że w ciągu minionych 70 lat mury naszej Uczelni opuściło blisko 80 tysięcy absolwentów, zasilając zarówno kadry zawodowe, jak i naukowe w Polsce oraz poza jej granicami.

Jubileusz 70-lecia jest dla nas nie tylko okazją do podsumowań i wspomnienia chlubnych kart historii, ale również do spojrzenia w przyszłość, podjęcia nowych zadań, wytyczenia śmiałych celów w poczuciu odpowiedzialności za dalszy rozwój Politechniki Krakowskiej.


Zgodnie z tymi przesłankami przez cały rok jubileuszowy towarzyszyć nam będzie hasło: „Nauka-Innowacje-Kształcenie-Ekologia”.

Zapoczątkowane inauguracją roku akademickiego 2014/2015 obchody 70-lecia kierujemy nie tylko do tych, którzy stanowią naszą społeczność – pracowników, studentów i absolwentów Politechniki Krakowskiej, ale także do całego środowiska naukowego i akademickiego, władz państwowych i samorządowych wszystkich szczebli, naszych partnerów gospodarczych w kraju i poza jego granicami, a także przyjaciół i sympatyków naszej Uczelni.

Urodziny Politechniki chcemy uczcić m.in.: jubileuszowym koncertem w Filharmonii Krakowskiej, okolicznościową konferencją naukową oraz forum gospodarczym w ramach Święta Szkoły w maju 2015 roku, a także licznymi konferencjami naukowymi na wydziałach, wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi.

Jest mi niezmiernie miło zaprosić wszystkich Państwa do udziału w obchodach Jubileuszu 70-lecia Politechniki Krakowskiej!

 Kazimierz Furtak
Rektor