W Krakowie trwa 4. Polski Kongres Mechaniki połączony z 23. Międzynarodową Konferencją Metod Komputerowych w Mechanice (PCM-CMM). Organizatorami są Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Jagielloński, pod auspicjami: Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTS) oraz Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki (PTMKM). W sesji inauguracyjnej Kongresu, która odbyła się w poniedziałek 9 września br. (Auditorium Maximum UJ), udział wziął prezydent RP Andrzej Duda. Obecny był także wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Gości honorowych przywitali: rektor PK prof. Jan Kazior, rektor AGH prof. Tadeusz Słomka, prorektor ds. dydaktyki UJ prof. Armen Edigarian. 
 
Jesteśmy dumni, że ten Kongres jest świadectwem więzi łączących międzynarodową społeczność naukowców i inżynierów – specjalistów z dziedziny mechaniki, kierujących się wspólną pasją badawczą oraz wspólnie zatroskanych o przyszłość cywilizacji – powiedział do uczestników prezydent Andrzej Duda. – Ogromnie nam zależy, aby powiązania pomiędzy sferami nauki i przemysłu w naszym kraju były coraz silniejsze i coraz głębsze, aby zwiększały polską innowacyjność i konkurencyjność, aby przyczyniały się do sukcesów naszych rodzimych firm i ich ekspansji na globalne rynki – dodał prezydent.
 fot1  fot5  fot2  fot3
 fot4  fot6  fot11  fot12
 
Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przekonywał podczas swojego wystąpienia, że żaden kraj nie jest w stanie zapewnić zamożności swoim obywatelom i bezpieczeństwa ekonomicznego swojego państwa bez silnego przemysłu. Podkreślił, że wyzwanie polega na pogodzeniu szacunku względem środowiska naturalnego z szybkim i dynamicznym rozwojem gospodarki. Z kolei prof. Michał Kleiber, prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Metod Komputerowych w Badaniach Naukowych (ECCOMAS), stwierdził, że mechanika jest dzisiaj jednym z kluczowo ważnych obszarów badawczych.
 
PCM-CMM-2019 pozwala zaprezentować aktualny stan badań w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna oraz przeanalizować relacje między środowiskiem naukowym a gospodarką. Przedstawione zostaną najnowsze badania naukowe we wszystkich dyscyplinach mechaniki klasycznej i kwantowej, mechaniki ciał stałych i płynów, mechaniki obliczeniowej, matematyki stosowanej, fizyki, a także mechaniki konstrukcji i inżynierii. Głównym zadaniem krakowskiego Kongresu jest zbudowanie i utrwalenie silnej więzi pomiędzy światem nauk technicznych i gospodarką. Spotkania naukowców z przedsiębiorcami mają stać się kanwą dla ścisłej współpracy badawczej, opracowania wspólnych projektów naukowo-badawczych i przedsięwzięć, w których nauka będzie wspierała gospodarkę. 
 
Wydarzenie sprzyja umiędzynarodowieniu polskiej nauki poprzez stworzenie uczestnikom z różnych krajów platformy pomagającej w nawiązywaniu kontaktów i dyskusji nad ważnymi problemami  naukowymi. W Polskim Kongresie Mechaniki biorą udział naukowcy z całego świata, m.in. z: Australii, Austrii, Brazylii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Izraela, Włoch, Japonii, Kuwejtu, Malezji, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Szwajcarii, Tajwanu, Tunezji, Turcji, Wielkiej Brytanii.
 fot7  fot8  fot9  fot13

 

Podczas inauguracji 4. Polskiego Kongresu Mechaniki wręczono Medale im. Olgierda Zienkiewicza – wybitnego naukowca, ojca metody elementów skończonych. Nagrodę ustanowiło Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki. Laureatami zostali prof. Thomas Hughes, Tomasz Lewiński, prof. Jerzy Pamin (PK). 
 
Przewodniczącym 4. Polskiego Kongresu Mechaniki jest prof. Michał Kleiber, a Komitetu Naukowego prof. Tadeusz Burczyński. Wydarzenie patronatem honorowym objął prezydent RP Andrzej Duda. Wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego przewodniczy Honorowemu Komitetowi Kongresu, w którym zasiedli także m.in. marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski oraz rektorzy polskich uczelni, wśród nich prof. Wojciech Nowak (UJ), prof. Tadeusz Słomka (AGH) i prof. Jan Kazior (PK). Na czele Komitetu Organizacyjnego stoi prof. Błażej Skoczeń z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. 
 
Więcej informacji o Kongresie: pcm-cmm2019.com
(bk)
 
Na zdjęciach, 4. Polski Kongres Mechaniki w Krakowie / fot. Jan Zych