dr hab. Jacek Jaśtal, prof. PK
 
jastal
Dyrektor Kolegium Nauk Społecznych (od 2020); sprawowane funkcje m.in.: dyrektor Instytutu Ekonomii, Socjologii i Filozofii na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej (2013-2019), członek Senatu PK (od 2011), przewodniczący Senackiej Komisji Etyki (od 2016) i członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadry (2012-2019); członek komisji rektorskich, m.in. do spraw oceny pracowników PK i przygotowania statutu PK.

 

Absolwent kierunku mechanika stosowana na Wydziale Mechanicznym PK (1988) oraz filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990). Od 1992 r. związany z PK. W 1994 r. obronił z wyróżnieniem doktorat z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 2010 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor trzech monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu filozofii i socjologii. Jego zainteresowania naukowe związane są przede wszystkim z wpływem rozwoju technologicznego na zmiany społeczne i kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki etycznej. Zajmuje się także historią etyki (zwłaszcza etyki starożytnej) oraz teorią moralności. Prowadził badania na Universität zu Köln oraz Freie Universität Berlin. Przez wiele lat związany z działalnością wydawniczą. Stypendysta Amerykańskiej Agencji Informacyjnej (1999).