dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. PK
 
pietraszek
Dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej (od 2017 r.), kierownik Zakładu Inżynierii Oprogramowania i Statystyki Stosowanej (od 2015 r.)

 

Absolwent kierunku podstawowe problemy techniki (specjalność mechanika stosowana) na Wydziale Mechanicznym PK, rzecznik dyscyplinarny PK ds. studentów, autor ponad 100 publikacji; kierownik i wykonawca w grantach naukowo-badawczych KNB/MNiSW/NCN oraz projektach POIG, członek: Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki (od 1995 r.) i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (od 2007 r.), audytor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, absolwent studiów podyplomowych w Szkole Biznesu (Institute of Business Studies) Politechniki Krakowskiej i Central Connecticut State University, USA.