Marta Tyrka 
 
Marta Tyrka
Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej. Studentka 4. roku budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej oraz 1. roku inżynierii środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Ambasadorka Strefy Komfortu Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Członkini Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.