Jak co roku Politechnika Krakowska włącza się w organizację Dni Jana Pawła II, które odbędą się w listopadzie, a tematem przewodnim będzie „Uniwersytet”. Uczelnia zaprasza profesjonalistów i amatorów fotografii do udziału w otwartym ogólnopolskim konkursie nawiązującym do hasła wydarzenia. 
 
Dni Jana Pawa II 2019Każdy uczestnik może nadesłać do 4 fotografii (lub zwarte tematycznie cykle). Należy przesyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane.
 
W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody:
I nagroda - 1500 zł
II nagroda - 1200 zł
III nagroda - 1000 zł
 
Nadsyłanie prac (z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”) do 18 października 2019 r. na adres: Galeria Politechniki Krakowskiej „Kotłownia”, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków. Prace można również dostarczyć osobiście, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-15.00, budynek 10-06 (tel.: 12 628 24 88, 12 628 20 96, 12 628 29 22). 
 
Wernisaż i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czasie trwania XIV Dni Jana Pawła II: 5-7 listopada 2019 r.
 
Szczegółowe informacje oraz regulamin i karta zgłoszenia do konkursu fotograficznego na stronie: jp2.krakow.pl
 
Celem Dni Jana Pawła II jest popularyzacja dziedzictwa Ojca Świętego w społeczności akademickiej Krakowa i całej Małopolski. W wydarzenie zaangażowane są szkoły wyższe, w tym Politechnika Krakowska. Hasłami poprzednich edycji były m.in.: „Niepodległość”, „Prawa człowieka i prawa narodów”, „Miłosierdzie”, „Świętość”, „Nadzieja”.
 
(bk)