W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa znalazło się 118 zadań ogólnomiejskich i łącznie 439 dzielnicowych. Głosowanie na projekty rozpocznie się 28 września i potrwa do 7 października br. Swój głos będą mogli oddać wszyscy mieszkańcy (bez względu na wiek) zarówno przez Internet jak i w jednym z wyznaczonych na terenie miasta punktów. 
 
BO Krakowa baner
 
W tym roku krakowianie złożyli do BO w sumie 949 projektów, z czego 557 pomyślnie przeszło weryfikację formalno-prawną. Pełną listę projektów można znaleźć pod adresem: budzet.krakow.pl/229804,artykul,projekty.html
 
Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa (28 września – 7 października) będzie odbywało się za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej oraz tradycyjnie na papierowych kartach do głosowania w zorganizowanych na terenie Krakowa punktach. Szczegółowy wykaz punktów do głosowania wraz z informacjami o godzinach ich otwarcia dostępny jest tutaj.
 
Głosując w punkcie trzeba będzie podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub kod identyfikujący nadany przez Urząd Miasta Krakowa dla osób niemających numeru PESEL oraz numer i nazwę dzielnicy zgodnie z adresem zamieszkania. Głosowanie bezpośrednie za pomocą karty do głosowania wiąże się z koniecznością okazania dokumentu tożsamości.
 
Osoby głosujące przez Internet będą musiały dokonać rejestracja na platformie, podając przy tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL (osoby, które go nie mają: datę urodzenia i płeć), numer telefonu komórkowego oraz numer i nazwę dzielnicy zgodnie z adresem zamieszkania.
 
Każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować tylko raz – wskazując po trzy projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe i oceniając je w skali od 1 do 3 punktów. Przedsięwzięcia, które zdobędą łącznie największą liczbę punktów znajdą się na liście rankingowej. Do realizacji zostaną wybrane te, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na budżet obywatelski.
 
Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi 23 października.
 
Wszystkie informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa znajdują się na stronie: budzet.krakow.pl