Listy rankingowe rerutacji do Szkoły Doktorskiej PK w roku akademickim 2019/20 są dostępne w Sekretariacie.