Instytut Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej i Laboratorium Inżynierii Wiatrowej PK organizują 26 września br. konferencję pt. „Dynamiczne przewietrzanie i redukcja smogu obszarów zurbanizowanych ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa”. Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowana nowatorska metoda przewietrzania miast, wykorzystująca wieże i kominy wentylacyjne do dynamicznego oddziaływania na warstwę przyziemną atmosfery. Pionierskie rozwiązanie zostało opracowane przez zespół naukowców Politechniki

WawelSzybki rozwój miast i przyrost liczby ich mieszkańców powoduje, że radykalnej redukcji emisji zanieczyszczeń komunalno-bytowych i transportowych muszą towarzyszyć inne działania wspomagające poprawę stanu powietrza, m.in. dynamiczne przewietrzanie. Zespół z Politechniki Krakowskiej proponuje pionierską metodę przewietrzania miast, realizowaną w poziomych kanałach wentylacyjnych przez układy szeregowo-równoległe specjalnych wież wentylacyjnych, współpracujących z pionowymi kominami wentylacyjnymi. Badania modelowe w tym zakresie zostały  zrealizowane w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej. – Wynika z nich, że oddziaływanie w sposób, który proponujemy, jest skuteczną metodą na poprawę przewietrzania miast, co w sposób zasadniczy redukuje zanieczyszczenie powietrza – mówi prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, kierownik politechnicznego laboratorium. Według naukowców z PK, prace badawcze potwierdziły, że nowatorski pomysł na walkę ze smogiem jest też uzasadniony ekonomicznie. Opracowana metoda została zgłoszona do ochrony patentowej.
 
Poza prezentacją efektów nowatorskich badań, drugim celem czwartkowej konferencji jest przedstawienie propozycji interdyscyplinarnego projektu badawczego z udziałem kilku podmiotów, w tym instytucji rządowych, samorządowych, zainteresowanych przedsiębiorstw, uczelni i placówek naukowo-badawczych. Zaproszenie do udziału w konferencji skierowano do szerokiego grona przedstawicieli tych instytucji. Konferencji pt. „Dynamiczne przewietrzanie i redukcja smogu obszarów zurbanizowanych na przykładzie Krakowa” patronują m.in. wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, minister środowiska Henryk Kowalczyk, wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, marszałek Małopolski Witold Kozłowski, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN prof. Kazimierz Furtak oraz rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior.
 
Konferencja „Dynamiczne przewietrzanie i redukcja smogu obszarów zurbanizowanych ze szczególnym uwzględnieniem miasta Krakowa” odbędzie się w czwartek 26 września 2019 r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej (ul. Warszawska 24, I piętro). Początek obrad o g. 10, o godz. 10.30 główne wystąpienie na temat  działania dynamicznego na warstwę przyziemną powietrza jako efektywnej metody poprawy przewietrzania i redukcji smogu obszarów zurbanizowanych wygłosi prof. Andrzej Flaga. Następnie w programie konferencji referaty problemowe na temat: badań modelowych oddziaływania na atmosferę za pomocą  wież i kominów wentylacyjnych głównych kanałów przewietrzania miasta Krakowa (zespół LIW PK i Wydziału Inżynierii Środowiska PK) oraz wpływu zmian w systemie transportowym na jakość powietrza (prof. Andrzej Szarata, dr inż. Marek Bauer). Od g. 12.15 przewidziano dyskusję z udziałem uczestników konferencji.
 
Politechnika Krakowska podejmuje i angażuje się w wiele działań związanych z poprawą jakości powietrza. W zbliżającym się roku akademickim studenci będą kształcić się na nowym kierunku – inżynieria czystego powietrza. Podczas studiów żacy zdobędą specjalistyczne wykształcenie przygotowujące do podejmowania w sposób kompleksowy działań na rzecz poprawy jakości powietrza, począwszy od identyfikacji rodzajów i źródeł emisji zanieczyszczeń, poprzez rozpoznanie mechanizmów ich rozprzestrzeniania się i transportu po zaproponowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i systemowych zmierzających do poprawy jakości powietrza. Na PK powstaje też Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, którego głównym celem będzie walka ze smogiem (inwestycję wspiera Województwo Małopolskie).  Eksperci uczelni zasiadają w zespołach zadaniowych przy jednostkach samorządowych, powołanych do rozwiązywania problemów związanych z jakością powietrza. Uczelnia podpisała w ostatnim czasie liczne porozumienia o współpracy z gminami szczególnie dotkniętymi problemem zanieczyszczonego powietrza i zainteresowanymi eksperckim wsparciem naukowców z PK w walce  z nim (m.in. Rabka, Skawina, Żywiec, powiat nowotarski).
 
(bk, ms)
 
Na zdjęciu, Wawel w smogu / fot. Jan Zych