Osoby przyjęte do Szkoły Doktorskiej PK zapraszamy na spotkanie organizacyjne 26 września 2019 r. o godz. 11:00 w sali 12 budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.