26 września br. w siedzibie firmy Astor przy ul. Smoleńsk 29 w Krakowie odbyło się podsumowanie pilotażowego programu mentorskiego „Don’t Stop. Go Top! Mentors Academy for PK STEM Students”, realizowanego na Politechnice Krakowskiej od listopada 2018 r. W spotkaniu uczestniczyli: rektor PK prof. dr hab. inż. Jan Kazior, prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara oraz prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marek Stanuszek.
 
go top logo rgb kolor 8bitProgram mentorski został zainicjowany przez Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Krakowskiej oraz spółkę celową INTECH PK. Główny cel przedsięwzięcia polegał na wsparciu studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych i absolwentów uczelni, którzy nie ukończyli 35. roku życia, w rozwoju osobistym i zawodowym. W program – jako mentorzy – zaangażowali się wychowankowie PK, wybitni przedstawiciele świata nauki, biznesu i kultury, którzy dzielili się swoja wiedzą i doświadczeniem. Pary mentorskie wsparli też eksperci, a wśród nich Marta Zucker – znawczyni sukcesów polskich start-upów w Dolinie Krzemowej, John Spence – jeden ze stu najlepszych liderów myśli biznesowej w USA, prof. Tadeusz Tatara – prorektor ds. nauki, wspierający na PK współpracę nauki z biznesem.
 
Dużym sukcesem Programu jest to, że w czasie jego trwania zgłaszali się nowi mentorzy i eksperci. Fakt ten świadczy o pozytywnej ocenie naszych działań – mówi mgr Izabela Paluch, prezes zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej oraz prezes zarządu INTECH PK
 
W gronie mentorów „Don’t stop. Go top!” znaleźli się m.in.: prezes zarządu spółki Astor i przewodniczący Rady Uczelni Stefan Życzkowski, podróżnik i przedsiębiorca Piotr Śliwiński, bizneswoman, zawodowy kiper win i sommelière Bożena Czynciel, dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego PK dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, prezes zarządu spółki spin-off FlexAndRobust Systems dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień, prof. PK, kierownik Pracowni Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego na Wydziale Mechanicznym dr hab. inż. Zbigniew Latała, prof. PK, prezes zarządu spółki spin-off Alsitech oraz dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK, dr inż. Marek Piątkowski z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, prezes zarządu INTECH PK i SWPK mgr Izabela Paluch. W sumie w pierwszej edycji Programu udział wzięło 20 mentorów i 22 mentee. Projekty konsultowane w ramach par mentorskich miały bardzo zróżnicowany charakter i dotyczyły zarówno prac badawczych realizowanych na PK, jak i własnych pomysłów i planowania ścieżki kariery. Młodzi uczestnicy pracowali nad swoimi umiejętnościami w zakresie kreatywności, krytycznego myślenia, przełamywania barier, rozwoju kompetencji „miękkich” i „twardych”, a także prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto udział w spotkaniach pomógł rozwinąć zainteresowania i kompetencje w dziedzinach związanych z dyscyplinami STEM: nauki przyrodnicze (Science), technologia (Technology), inżynieria (Engineering), matematyka (Math). Współpraca par mentorskich była realizowana od listopada 2018 r. do maja br. 
 
 mentor1  mentor2  mentorski3  mentor3
 mentor4  mentor5  mentorski2  mentorski8
 
 
Podczas spotkania podsumowującego Program zostały wręczone certyfikaty dla uczestników (mentee). O swoich sukcesach opowiedzieli Katarzyna Kozub i Michał Swat – studenci inżynierii wzornictwa przemysłowego na PK, laureaci prestiżowych konkursów i autorzy projektu karoserii elektrycznego bolidu, który powstaje na Wydziale Mechanicznym. Swoją receptę na sukces zdradziła Małgorzata Ciesielska (CTT PK), a tajniki przemysłu 4.0 (na podstawie doświadczeń firmy Astor) – Stefan Życzkowski. 
 
Kolejna edycja programu „Don’t Stop. Go Top! Mentors Academy for PK STEM Students” rozpocznie się już w październiku. – Będziemy kontynuować nasz program, zmieniając nieco formułę. Nabór do nowej edycji będzie miał charakter otwarty i ciągły. Grono mentorów zostanie poszerzone, a dotychczasowi mentee będą mogli dalej rozwijać swoje relacje z mentorami. Dodatkowo, większy akcent zostanie położony na projekty badawczo-wdrożeniowe – tłumaczy Izabela Paluch. 
 
Program „Don’t Stop. Go Top! Mentors Academy for PK STEM Students” został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej oraz rektora Politechniki Krakowskiej prof. Jana Kaziora. Partnerami strategicznymi byli: Tredecim Asset Management, Sika Poland, Astor, Omega, Artprom, Klimaty Południa, Hotele Donimirski. 
 
Szczegóły dotyczące nowej edycji Programu wkrótce na: www.swpk.pl w zakładce Program Mentorski. 
 
(bk)
 
 
Na zdjęciach, podsumowanie programu mentorskiego „Don’t Stop. Go Top! Mentors Academy for PK STEM Students” (26 września 2019 r.) / fot. Jan Zych