Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej uruchomił zajęcia kreatywne dla dzieci pod nazwą Akademia Profesora Trybika.

 

 

 

 

Wszystkie przygotowane w ramach Akademii zajęcia mają rozwijać kreatywność oraz pokazywać młodym odkrywcom w jaki sposób rozwiązywać postawione przed nimi problemy. Każda lekcja to także nowy obszar wiedzy - od podstaw ekonomii po astronomię.

 

Lekcje oparta są o jeden temat badawczy, realizowany na zajęciach oraz w domu w oparciu o otrzymane przez dzieci książeczki edukacyjne. Na potrzeby zajęć został także stworzony system motywacyjny obejmujący nagrody oraz specjalny dziennik elektroniczny. Na zakończenie semestru każdy uczeń otrzyma dyplom absolwenta.

 

Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach: 1-3 klasa oraz 4-6 klasa szkoły podstawowej, w sali dostosowanej do potrzeb dzieci w AIP PK (ul. Skarżyńskiego 5/06, Kraków). Pierwsze zajęcia ruszyły 26 kwietnia 2014 r.

 

Szczegółowe informacje na stronie www.akademiaprofesoratrybika.pl