Mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska (na zdjęciu / fot. Jan Zych) – doktorantka na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej – otrzymała specjalną nagrodę przyznaną przez Fundację Kobiety Nauki i spółkę „Inventor” w ramach konkursu „Innowacja jest Kobietą”. 
 
Julia RadwanW konkursie mogły wziąć udział badaczki, które były autorkami albo współautorkami innowacyjnego rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania. Julia Radwan-Pragłowska została wyróżniona za projekt dotyczący antyoksydacyjnych środków hemostatycznych o kontrolowanej biodegradowalności oraz technologii ich otrzymywania. Laureatka należy do Zespołu Innowacyjnych Zielonych Technologii w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej WIiTCh PK. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół projektowania i syntezy materiałów i biomateriałów o zaawansowanych właściwościach do zastosowań w przemyśle, medycynie i farmacji oraz zielonych technologii, bionanotechnologii i bionanomateriałów. 
 
Mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska wielokrotnie była doceniana za osiągnięcia indywidualne i zespołowe, realizowane na Politechnice Krakowskiej. Na początku 2019 r. wraz z mgr. inż. Łukaszem Janusem została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”. W czerwcu br. zdobyła Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Naukowiec Przyszłości”. Projekt, którym kieruje Julia Radwan-Pragłowska: „BioHemPro – personalizowane bifunkcyjne matryce hybrydowe o indukowanych właściwościach bioaktywnych jako innowacyjne systemy hemostatyczne”, otrzymał dofinansowanie w X edycji programu „Lider”. Kwota wsparcia wyniosła 1 409 375 zł. 
 
Zespół badawczy z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, w którym udziela się mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska, wielokrotnie zdobywał za swoje osiągnięcia nagrody podczas targów wynalazczości, zarówno krajowych jak i zagranicznych. 
 
Koniecznie przeczytaj:
 
 
 
 
Zwyciężczynią XI edycji konkursu „Innowacja jest Kobietą”, organizowanego przez Fundację Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki, została dr Marta Fiedoruk-Pogrebniak z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jury konkursu doceniło jej projekt „Mikrofluidyczne systemy analityczne na potrzeby diagnostyki medycznej i analityki środowiska”. W uzasadnieniu napisano, że autorka – na przekór skomplikowanym rozwiązaniom naukowym lub inżynierskim – opracowała proste, tanie i przenośne systemy analityczne, które mogą być wykorzystywane przez osoby nieposiadające specjalistycznego wykształcenia do przeprowadzania prostych analiz zarówno w zakresie diagnostyki medycznej, jak również analityki środowiska. Zwycięski wynalazek zostanie zaprezentowany podczas Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” iENA 2019, które w dniach 31 października – 3 listopada br. odbędą się w Norymberdze. 
(bk)