Klaudia Złotowska i Monika Witek z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej zdobyły nagrodę specjalną w kategorii „Badania Naukowe” w konkursie KoKoN 2019.

 

kokon2019Obie panie są studentkami czwartego roku na kierunku technologia chemiczna, na specjalności „technologia polimerów”. Nagrodzony projekt „Opracowanie sposobu modyfikacji mieszanki asfaltowej za pomocą recyklowanego PET” został zgłoszony przez Sekcję Badań Balistycznych i Palności Koła Naukowego Chemików WIiTCh PK. Celem projektu było wykorzystanie odpadowego PET do wytworzenia modyfikowanych emulsji asfaltowych i opracowania nowych produktów. Produkty te mają się charakteryzować lepszymi parametrami wytrzymałościowo-szczepnymi w stosunku do emulsji obecnie stosowanych w drogownictwie – szczególnie w rejonie Tarnowa, skąd pochodził wykorzystany materiał odpadowy. Wprowadzenie włókien bazaltowych do końcowego etapu produkcji emulsji asfaltowej powinno przyczynić się do wzrostu odporności niskotemperaturowej, która jest jedną z głównych przyczyn odspojenia górnych warstw nawierzchni drogowej oraz do poprawy właściwości mechaniczno-sprężystych w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Wdrożenie nowego sposobu wytwarzania emulsji asfaltowej powinno także wpłynąć korzystnie na wydłużenie cyklu życia nawierzchni asfaltowej i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

 

Ogólnopolski konkurs KoKoN organizowany przez Forum Uczelni Technicznych skierowany jest do studentów działających w kołach naukowych. Ideą konkursu jest wspieranie rozwoju aktywności naukowej i społecznej oraz integracja środowiska studenckiego uczelni technicznych w Polsce.

 

 

Koło Naukowe Chemików Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej składa się z sześciu sekcji i w ramach swoich działań uczestniczy w pracach badawczych prowadzonych na Wydziale, a także zajmuje się popularyzacją nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży. Sekcja Badań Balistycznych i Palności powstała 30 kwietnia 2019 roku. Jej opiekunem jest dr inż. Tomasz Majka z Katedry Chemii i Technologii Polimerów.