W dniach 20-21 listopada 2019 r. w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” odbędzie się III edycja konferencji „Jakość powietrza a efektywność energetyczna – JPEE’19”. Głównym organizatorem wydarzenia jest Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego.

 

 

jpee19Celem konferencji jest wspólna wymiana doświadczeń przedstawicieli nauki i przemysłu oraz wypracowanie rozwiązań, które pozwolą na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza oraz efektywności energetycznej.

 

W pierwszym dniu zaplanowane są trzy debaty, w czasie których paneliści będą dyskutować nad dotychczasowymi osiągnięciami w poprawie jakości powietrza w Polsce, dobrymi praktykami wprowadzonymi przez samorządy oraz możliwościami ciepłownictwa w procesach ograniczania emisji zanieczyszczeń.

 

Wydarzeniem towarzyszącym tej edycji konferencji będzie konkurs „Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu”. Jego celem jest promowanie działań zmierzających do zwiększenia innowacyjności w dziedzinie efektywności energetycznej. Konkurs adresowany jest do naukowców, przedsiębiorców i samorządów, które wprowadziły (lub mają wprowadzić) rozwiązania związane z jakością powietrza. Trzy najlepsze rozwiązania w każdej z kategorii zostaną zaprezentowane w drugim dniu konferencji. Najwyżej ocenione rozwiązania zostaną nagrodzone podczas uroczystej gali.

 

Więcej informacji oraz szczegółowy program konferencji można znaleźć na stronie www.jpee.info

 

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego jest jednostką pozawydziałową Politechniki Krakowskiej. Do zadań MCBE należy m.in.: prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej, szkoleniowej i promocyjnej w zakresie transferu technologii, przedsiębiorczości oraz stymulowania nowatorskich projektów w obszarze budownictwa energooszczędnego.

 

 Czytaj także:

O jakości powietrza i efektywności energetycznej na PK. Finał I edycji konkursu „Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu”

(JS)