Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK została powołana do grona ekspertów wspierających pracę rad ds. misji ustanowionych w ramach programu „Horyzont Europa”.

 


sobczak kupiecMisje to interdyscyplinarne działania, mające służyć lepszemu powiązaniu unijnych badań naukowych i innowacji z potrzebami społeczeństwa. W programie „Horyzont Europa” zdefiniowano pięć obszarów misji: zmiany klimatu, onkologia, zdrowa ziemia, czyste oceany i morza, smart cities. Rolą powołanych ekspertów będzie wskazanie naukowych obszarów, które będą kluczowe dla zagadnień z danego obszaru. O członkostwo w radach ds. misji badawczych nowego Programu Ramowego Horyzont Europa ubiegało się ponad 2100 osób z Unii Europejskiej i spoza niej.

 

 

Program Horyzont Europa to nowy ramowy program UE w dziedzinie badań naukowych i innowacji na lata 2021-2027. Celem programu jest wzmocnienie europejskiego sektora naukowego, zwiększenie zdolności w zakresie konkurencyjności i liczby miejsc pracy, przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz zwiększenie konkurencyjności i wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Jego budżet szacowany jest na 100 mld euro.

 


Uruchomienie programu przewidziane jest na dzień 1 stycznia 2021 r.

 

(JS)

 

Na zdjęciu: dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK / fot. Jan Zych