Dr inż. Stanisław Karczmarczyk z Wydziału Architektury PK został nagrodzony statuetką „Małopolski Inżynier Budownictwa” za 2018 r. w kategorii „Projektowanie”. Wyróżnienie zostało przyznane w październiku podczas uroczystości, w której udział wzięli przedstawicieli branży budowlanej i architektonicznej. 
 
dr Stanisław KarczmarczykKonkurs „Małopolski Inżynier Budownictwa” odbywa się od 2009 r. Kapituła złożona z członków Prezydium Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje corocznie statuetki za wyróżniającą się działalność na rzecz budownictwa w poprzednim roku kalendarzowym. Nagroda dedykowana jest dla inżynierów-członków MOIIB. Jej laureatami mogą też zostać członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, ale za wybitne osiągnięcia zawodowe dotyczące obiektów budowlanych oddanych na terenie Małopolski. 
 
Dr inż. Stanisław Karczmarczyk związany jest z Instytutem Projektowania Budowlanego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Przez wiele lat przewodniczył Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Brał udział w pracach związanych z ochroną Zamku Królewskiego na Wawelu, Łazienek Królewskich w Warszawie czy sanktuarium na Jasnej Górze. Tworzył projekty konstrukcyjne przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Do grupy znaczących przedsięwzięć w jego dorobku należy również zaliczyć prace związane z zabezpieczeniem i adaptacją ruin zamku Krzysztopór i ekspozycję konserwatorską ruin dolnego zamku w Czorsztynie. Jest mocno zaangażowany w ochronę zabytków na Ukrainie, m.in. obiektów byłego Obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego na górze Pop Iwan, wielu obiektów klasztornych i kościołów objętych obecnie pracami ratowniczymi w Kamieńcu Podolskim i w Ołyce. W 2017 r. dr inż. Stanisław Karczmarczyk otrzymał nagrodę „Polski Herkules” za szczególne osiągnięcia zawodowo-dydaktyczne.
 
12 października br., podczas uroczystej gali w Operze Krakowskiej, odznaki, wyróżnienia i nagrody osobom zasłużonym dla środowiska wręczyli przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Mirosław Boryczko, wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zygmunt Rawicki, przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP Marek Tarko, członek Rady MPOIA RP Piotr Chuchacz. Statuetkę „Małopolski Inżynier Budownictwa” w kategorii „Wykonawstwo” otrzymał mgr inż. Adam Knapik.
 
(bk)
 
Na zdjęciu, dr inż. Stanisław Karczmarczyk podczas gali w Operze Krakowskiej (12 października 2019 r.) / fot. Jan Zych