WISiEPKDziś (piątek 22 listopada 2019 r.) na Politechnice Krakowskiej rozpoczyna się Ogólnopolski Kongres Młodzieżowych Rad o Ekologii. W dwudniowych obradach wezmą udział młodzi aktywiści z całej Polski, w tym przedstawiciele Młodzieżowej Rady Krakowa. W pierwszym dniu kongresu będą uczestniczyć w panelach, prowadzonych przez naukowców Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej („Działownia”, w godz. 13.30-16.00) i zwiedzać laboratoria uczelni. W sobotę, w Urzędzie Miasta Krakowa, spotkają się z krakowskimi posłami i radnymi oraz będą pracować nad rekomendacjami młodych dla środowiska.
 
Chcemy wskazać takie rozwiązania, które mogą wpłynąć na powstrzymanie zmian klimatycznych. Młodzi stworzą listę rekomendacji, które zostaną przekazane Radzie Miasta Krakowa, prezydentowi Krakowa oraz władzom centralnym – mówi Katarzyna Chajduga, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Krakowa. 
 
W piątek od godz. 13.30 naukowcy Politechniki Krakowskiej wprowadzą młodych w szczegółowe zagadnienia związane z ochroną środowiska i klimatu.  Merytorycznym opiekunem tej części kongresu jest dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK z WIŚiE PK. Wśród tematów paneli będą:
 
  • „Zmiany w strukturze produkcji energii w Polsce i ich konsekwencje dla producentów energii” (mgr inż. Marek Majdak);
  •  „Instalacje w budynku, a ekologiczne wykorzystanie energii” (dr inż. Dorota Skrzyniowska);
  • „Energia jądrowa – alternatywa czy konieczność” (dr inż. Anna Czaplicka);
  • „Wodór - paliwo przyszłości?” (dr inż. Piotr Cisek);
  • „Smog jako konsekwencja konsumpcyjnego trybu życia” (dr inż. Anna Czaplicka);
  • „Energia z odpadów” (dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK);
  • „Zanieczyszczenie świetlne – zaniedbane zagrożenie cywilizacyjne” (dr hab. Tomasz Ściężor).
 
Po części wykładowej uczestnicy kongresu będą zwiedzać laboratoria Politechniki Krakowskiej.
 
W sobotę, w drugim dniu Kongresu, obrady odbywać się będą w Urzędzie Miasta Krakowa. W programie m.in.: panel z posłami i radnymi krakowskimi (godz. 11.00-12.30), dyskusja prowadzona przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (g. 12.45-14.00), praca w grupach nad ogólnopolskimi rekomendacjami młodych o środowisku (15.00-16.00) oraz podsumowanie kongresu (16.30-18.00).
 
Młodzieżowa Rada Krakowa działa od 2014 r. Właśnie rozpoczęła się jej VII kadencja. Została powołana przez Radę Miasta Krakowa w celu rozwijania idei samorządności wśród młodzieży, promowania idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechniania zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, inicjowania, wspierania i koordynowania samorządowej działalności młodzieży, reprezentowania interesów młodzieży wobec instytucji publicznych i pozarządowych, organizację aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, integrację i współpracę środowisk młodzieżowych na terenie Krakowa.
 
(ms)