Kraków, dn. 29.11.2019 r.

Znak: L0.1102.1.2019 

 


POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

 

ogłasza konkurs na stanowisko

 

asystenta dydaktycznego

 

w Katedrze Mechaniki Budowli i Materiałów

 

na Wydziale Inżynierii Lądowej

 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 12 miesięcy

Reprezentowana dyscyplina naukowa: inżynieria lądowa i transport

 


1. Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne na kierunku budownictwo;
 • tytuł magistra inżyniera;
 • uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów lub w dotychczasowej pracy zawodowej;
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia;
 • znajomość języka angielskiego (udokumentowana);
 • zainteresowanie pracą dydaktyczną w zakresie mechaniki teoretycznej i mechaniki budowli.2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów Mechanika budowli, Mechanika teoretyczna;
 • prowadzenie konsultacji ze studentami;
 • obecność i prowadzenie kolokwiów, pomoc przy przeprowadzaniu egzaminów.


3. Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora;
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kwestionariusz osobowy;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego (jeżeli posiada);
 • dla osób zatrudnionych w szkolnictwie wyższym (poza PK) – dwie ostatnie ankiety oceny okresowej przeprowadzonej u dotychczasowego pracodawcy;
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, dodatkowo w przypadku obcokrajowców znajomości języka polskiego.

 

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

 • analizie złożonej dokumentacji,
 • przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory internetowe).

 


Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 24.02.2020 r.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Mechaniki Budowli i Materiałów (Budynek WIL, III piętro, p.322 lub 325) w godz. 8.00-15.00.

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego, znak sprawy L0.1102.1.2019 lub przesłać w formie skanów na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 7 stycznia 2020 r.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 10 stycznia 2020 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.


Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Katedry Mechaniki Budowli i Materiałów w dniach 13-17.01.2020 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.