Drukuj
 
 
Politechnika Krakowska i Siemens Mobility zawarły 28 listopada br. umowę o współpracy na gruncie naukowym i dydaktycznym. Na jej podstawie firma została patronem uruchomionego w tym roku akademickim kierunku studiów inżynieria środków transportu, prowadzonego na Wydziale Mechanicznym
 
siemensWspółpraca dydaktyczna z uczelnią będzie obejmować szeroki obszar działalności firmy Siemens Mobility, która jest światowym liderem produkującym pojazdy szynowe, drogowe i lotnicze, a także tworzącym specjalistyczne rozwiązania w dziedzinie transportu oraz inteligentne systemy w zakresie mobilności i logistyki, zwiększające dostępność infrastruktury, optymalizujące przepustowość, zapewniające właściwe, efektywne kosztowo podejście dla spełnienia wymogów nowoczesnego, ekonomicznego transportu. PK i Siemens podejmą wspólnie tematykę istotną dla kierunku inżynieria środków transportu, dotyczącą przemysłu kolejowego, w tym innowacyjnych technologii wytwarzania i eksploatacji środków transportu, inteligentnych systemów transportowych i rozwiązań w obszarze mobilności, zintegrowanych rozwiązań dla transportu i logistyki.
 symulator
Kierunek studiów, któremu patronuje Siemens Mobility, służy przekazaniu specjalistycznej wiedzy dotyczącej budowy i eksploatacji środków transportu wykorzystywanych do przemieszczania osób i ładunków. Studenci poznają m.in. nowoczesne techniki komputerowego wspomagania prac inżynierskich, kształtowania systemów i technologii transportowych, organizacji procesów użytkowania i obsługi technicznej pojazdów lądowych i urządzeń transportowych. Ponadto korzystają z nowoczesnej bazy laboratoryjnej, w tym – opracowanego na PK – pierwszego polskiego symulatora tramwaju. Kształcenie odbywa się w czterech specjalnościach: środki techniczne w logistyce i spedycji, bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu masowego, inżynieria środków transportu przemysłowego i inżynieria pojazdów szynowych. Wszystko to przy ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami branżowymi. 
 
Od 2017 r. Instytut Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego PK realizuje rozbudowaną współpracę w zakresie studiów w systemie dualnym (specjalność: inżynieria pojazdów szynowych) z Grupą NEWAG oraz przedsiębiorstwami i instytucjami transportu szynowego: Knorr-Bremse, Medcom‎, MPK Kraków, Urzędem Transportu Kolejowego, Instytutem Kolejnictwa, 3A Mobility, PPG, F.H. Barwa, Symkom, Kolejami Małopolskimi, PKP Intercity, Przewozami Regionalnymi. 
 
(bk)
 
Fot. Jan Zych