Dokonania młodych naukowców z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej zostały po raz kolejny zauważone i docenione. Karolina Dzięciołowska otrzymała wyróżnienie w ramach konkursu „Złoty Medal Chemii 2019”, a Maciej Pilch został laureatem Diamentowego Grantu – programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 
karolina dzicioowska1Do konkursu „Złoty Medal Chemii” – organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN we współpracy z firmą DuPont – mogą być zgłaszane prace licencjackie lub inżynierskie w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki), zrealizowane w Polsce w roku akademickim 2018/2019. W I etapie, spośród wszystkich nadesłanych prac, wyłonionych zostało 15 najlepszych. Następnie ich autorzy prezentowali przed komisją konkursową wyniki przeprowadzonych przez siebie badań (II etap). Prezentacje finalistów były podstawą do wyboru laureatów.
 
Jury IX edycji konkursu „Złoty Medal Chemii 2019” przyznało wyróżnienie dla inż. Karoliny Dzięciołowskiej, absolwentki biotechnologii na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK – autorki pracy pt. „Badania zdolności penetracji do wnętrza komórek i wizualizacja struktur komórkowych nowych sensorów fluorescencyjnych”. Praca została napisana pod kierunkiem dr inż. Joanny Ortyl z Katedry Biotechnologii i Chemii Fizycznej WIiTCh. 
 
W gronie finalistów konkursu znalazł się także mgr inż. Maciej Pilch, który w ubiegłorocznej edycji „Złotego Medalu Chemii” zdobył III nagrodę. Inne dokonanie młodego naukowca z Politechniki Krakowskiej zostało docenione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prmaciej pilchojekt (opiekun naukowy: dr inż. Joanna Ortyl) pn. „Projektowanie, otrzymywanie oraz badanie właściwości aplikacyjnych nowego typu powłok PSP i TSP w ramach konstrukcji innowacyjnych systemów do mapowania rozkładu termodynamicznych parametrów stanu na powierzchniach obiektów rzeczywistych, na potrzeby przemysłu wysokich technologii” znalazł się w gronie ponad 80 wyróżnionych Diamentowym Grantem. Uroczystość wręczenia nagród w tym prestiżowym programie MNiSW odbyła się 3 grudnia br. w Warszawie. Uczestniczył w niej wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
 
Laureaci Diamentowego Grantu zostali wyłonieni spośród 243 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym. Na finansowe wsparcie w tegorocznej 8. edycji konkursu ministerstwo przeznaczy ponad 17 milionów zł. Projekt badawczy mgr. inż. Macieja Pilcha otrzyma dofinansowanie w wysokości 220 tys. zł. 
 
Za swoje osiągnięcia naukowe absolwent kierunków inżynieria chemiczna i procesowa oraz technologia chemiczna na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, a obecnie uczestnik Szkoły Doktorskiej PK był już wielokrotnie wyróżniany. 3 października br., podczas inauguracji roku akademickiego na Politechnice odebrał nagrodę I stopnia przyznaną przez Fundację Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej (za całokształt osiągnięć w czasie studiów I i II stopnia, współautorstwo dwóch artykułów opublikowanych w czasopismach z listy A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kilkanaście publikacji pokonferencyjnych, współautorstwo sześciu zgłoszeń patentowych, kilkanaście nagród i wyróżnień w konkursach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, otrzymanie grantu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, udział w kilku projektach badawczych oraz wygłoszone liczne referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych). 
 
 
Przeczytaj też:
 
 
 
 
(bk)
 
Na zdjęciach, 1) Karolina Dzięciołowska / fot. WIiTCh; 2) Maciej Pilch / fot. Dział Promocji PK