4 grudnia br. Narodowe Cenrum Nauki Ogłosiło wyniki konkursu MINIATURA 3. Do grona laureatów dołączyło 405 naukowców, w tym badacze z Politechniki Krakowskiej. Dzięki finansowemu wsparciu NCN, nagrodzeni będą mogli realizować badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne. 
 
 
logo poziom 
 
 
Konkurs MINIATURA prowadzony jest trybie ciągłym, a więc inaczej niż pozostałe konkursy z oferty Narodowego Centrum Nauki. W tym roku wnioski były przyjmowane od 17 czerwca do 30 września. Proces oceny uproszczono – przebiegał jednostopniowo. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyniki znane są już po czterech miesiącach od wpłynięcia zgłoszenia. Rozpoczęcie realizacji zadania także jest szybsze, ponieważ ogólne warunki umowy zostały wpisane już do treści wniosku. W związku z tym zaplanowane prace można podjąć od razu po uprawomocnieniu się decyzji o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania.
 
O wsparcie w ramach konkursu MINIATURA mogą starać się osoby posiadające stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 tys. do 50 tys. zł. Łączna kwota przeznaczona na 3. edycję konkursu wynosi 20 mln zł.
 
Wśród laureatów konkursu MINIATURA 3 znaleźli się naukowcy z Politechniki Krakowskiej. Dofinansowanie stażu naukowego w wysokości 32 991 zł, w czasie którego zostaną zrealizowane działania pn. „Badanie znaczenia proekologicznych obiektów innowacyjnych technologii termicznego przekształcania odpadów, jako nowych elementów przestrzenno-społecznych w strukturach miejskich”, otrzymała dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel z Wydziału Architektury. NCN wesprze także badania naukowe „Analiza danych finansowych wysokiej częstotliwości z wykorzystaniem skierowanych liczb rozmytych”, realizowane przez dr. Adama Marszałka z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. Kwota dofinansowania to 22 730 zł. W ramach konkursu MINIATURA, wsparcie dostaną także badania prowadzone przez dr inż. Anetę Spórną-Kucab z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej – „Wykorzystanie przeciwprądowej chromatografii cieczowej w izolacji saponin wykazujących właściwości prozdrowotne” (6 460 zł). 
 
Przypomnijmy, że w listopadzie laureatką konkursu MINIATURA 3 została dr inż. Kinga Korniejenko z Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Na badania pn. „Wpływ struktury materiału na własności mechaniczne kompozytów geopolimerowych wzmocnionych włóknami krótkimi otrzymanymi technologiami przyrostowymi” otrzymała finansowanie w wysokości 29 893 zł.
 
Wyniki konkursu MINIATURA 3 dostępne są pod adresem: www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura3 
 
(bk)