p nowakMgr inż. Przemysław Nowak – absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej – zwyciężył w IV edycji Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów, organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR). 
 
W konkursie mogły wziąć udział osoby aktywne zawodowo, które nie ukończyły 40. roku życia. Nadesłane przez nich prace oceniała Kapituła Konkursowa, w skład której weszli inżynierowie, inżynierowie konsultanci i naukowcy, m.in. prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK. 
 
Zwycięzcy konkursu otrzymali nie tylko nagrody finansowe (I miejsce – 1 500 zł; II – 1 000 zł; III – 500 zł), ale też możliwość publikacji swojej pracy w formie artykułu na łamach biuletynu „Konsultant”. Dodatkowo, wszystkie trzy nagrodzone prace będą mogły zostać zgłoszone przez Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców do przyszłorocznej edycji międzynarodowego konkursu EFCA Young Professionals Competition 2020. 
 
Zdobywca I miejsca Krajowego Konkursu dla Młodych Profesjonalistów, mgr inż. Przemysław Nowak jest absolwentem dwóch kierunków na Wydziale Inżynierii Lądowej PKtransport (specjalność: inteligentne systemy transportowe i logistyczne) oraz budownictwo (specjalność: drogi, ulice, autostrady). Obszar jego zainteresowań naukowo-badawczych dotyczy przede wszystkim zwiększenia trwałości konstrukcji nawierzchni poprzez lepsze zarządzanie infrastrukturą drogową, jak i jej użytkownikami. Autor kilku artykułów w czasopiśmie „Drogownictwo”. Obecnie pracuje w firmie STRABAG. 
 
(bk)
 
Na zdjęciu, mgr inż. Przemysław Nowak / fot. WIL