Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk wyłoniło nowych członków krajowych PAN. Są wśród nich wybitni naukowcy z Politechniki Krakowskiej
 
Zgromadzenie Ogólne to najważniejszy organ Akademii i zarazem prestiżowa korporacja uczonych. W jego skład wchodzą wszyscy członkowie krajowi PAN. Podczas grudniowej, 140. sesji w Warszawie wybrano 38 członków rzeczywistych i 51 członków korespondentów.
 
Kandydatów zgłaszano prezesowi Polskiej Akademii Nauk do 31 lipca br. Następnie swoje rekomendacje sformułowały wydziały PAN, reprezentujące różne dziedziny nauki. Ostateczną listę nominowanych przedstawiło Prezydium PAN, a decydujący głos należał do Zgromadzenia Ogólnego. Wybrani badacze reprezentują 9 ośrodków naukowych w Polsce. 
 
Wśród nowych członków krajowych są pracownicy Politechniki Krakowskiej: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński (członek rzeczywisty), prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń (członek korespondent), prof. dr hab. inż. Jan Taler (członek korespondent). 
 
BurczyskiProf. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński pracuje w Katedrze Informatyki Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej. Przewodniczący Komitetu Mechaniki PAN, należy do Komitetu Informatyki PAN. Specjalista w zakresie mechaniki materiałów i konstrukcji, analizy wrażliwości, zagadnień odwrotnych, dynamiki stochastycznej i systemów rozmytych, sztucznej inteligencji, modelowania i inżynierii wieloskalowej, a zwłaszcza mechaniki obliczeniowej. Autor lub współautor ponad 550 publikacji, w tym współautor i redaktor 16 książek. 
 
 
 
 
Skocze1Prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń kieruje Centrum Projektowania Akceleratorów Wydziału Mechnicznego PK. Jest absolwentem PK. Odbył staże naukowe w Austrii i Japonii. Pracował również w Institut Français de Mécanique Avancée. Kierował w CERN jednym z zespołów zajmujących się projektem Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC). Autor około 200 publikacji, książek, raportów i opracowań naukowych, w tym trzech monografii. Przewodniczący Sekcji Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. Przewodniczy Komisji Ewaluacji Nauki.
 
 
 
 
 
Taler1Prof. dr hab. inż. Jan Taler jest kierownikiem Katedry Energetyki Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PK. Absolwent PK. Odbył staże naukowe na niemieckich uniwersytetach: w Stuttgarcie, Monachium i Brunszwiku. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi energetyki cieplnej, maszyn i urządzeń energetycznych, termodynamiki i wymiany ciepła. Autor wielu publikacji, w tym 11 książek. Członek Prezydium Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN. 
 
 
 
 
(bk)
 
 
 
Fot. Jan Zych