Przewodniczący Parlamentu Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej mgr inż. Krzysztof Pszczółka od 1 stycznia 2020 r. stanie na czele Forum Uczelni Technicznych. Wybory odbyły się podczas grudniowego zjazdu FUT w Rzeszowie. 
 
KPForum Uczelni Technicznych jest obecnie najsilniejszą komisją branżową Parlamentu Studentów RP. Doświadczenie, które zdobyłem podczas kadencji 2019 oraz chęć dalszego rozwijania FUT sprawiły, że postanowiłem wystartować w wyborach na przewodniczącego tego gremium – mówi Krzysztof Pszczółka. – Udało się zebrać grupę fantastycznych specjalistów z całej Polski, którzy razem ze mną chcą działać na rzecz środowiska uczelni technicznych. Mam nadzieję, że w 2020 r. będziemy mogli osiągnąć wszystkie założone cele, wśród których jest m.in. kwestia jeszcze większego wsparcia kół naukowych
 
Mgr inż. Krzysztof Pszczółka (na zdjęciu / fot. Jan Zych) jest absolwentem technologii chemicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, a także studentem studiów II stopnia na kierunku biotechnologia (WIiTCh). Od 1 grudnia br. pełni funkcję przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej XVI kadencji (w XV kadencji był wiceprzewodniczącym Parlamentu SSPK). Ekspert ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W bieżącej kadencji władz FUT – członek Prezydium ds. Dydaktyki i Jakości Forum Uczelni Technicznych. Od 2014 r. związany z Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Krakowskiej. Od kwietnia 2016 r. pełnił obowiązki prezesa AZS PK, a od czerwca 2017 r. do czerwca 2019 r. prezes KU AZS PK. Obecnie jest wiceprezesem ds. marketingu i promocji AZS PK. Za swoją pracę na rzecz AZS, a także Forum Uczelni Technicznych został wyróżniony przez Niezależne Zrzeszenie Studentów nagrodą Studencki Nobel. 
 
Forum Uczelni Technicznych jest komisją branżową Parlamentu Studentów RP. Zrzesza 28 samorządów studenckich i 2 samorządy stowarzyszone uczelni technicznych. Do zadań Forum należy m.in. rozwijanie współpracy i umacnianie więzi między studentami, reprezentowanie środowiska studenckiego uczelni technicznych, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących ogółu studentów, w tym opiniowanie aktów prawnych, wspieranie samorządności studenckiej. 
(bk)