Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus11 grudnia br. podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa w Pałacu Wielopolskich dr inż. arch. Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej odebrał najwyższe odznaczenie miasta – Brązowy Medal „Cracoviae Merenti”. 
 
Wyróżnienie ustanowione w 1992 r. nadawane jest osobom, ale też organizacjom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Krakowa. Srebrny Medal „Cracoviae Merenti” został przyznany Muzeum Krakowa.
 
Uhonorowany przez Radę Miasta Krakowa dr inż. arch. Krzysztof Wielgus (na zdjęciu / fot. Jan Zych) pracuje w Zakładzie Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich Instytutu Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury PK, z którym związany jest od 1984 r. W latach 1990-2001 r. był również zatrudniony jako adiunkt muzealny w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. 
 
Dr Krzysztof Wielgus jest członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Zaangażował się w ochronę, rewaloryzację i adaptację dawnych dzieł inżynierii, zabytków fortyfikacji, przemysłu i komunikacji na terenie Krakowa, Małopolski, Zamościa i Ziemi Przemyskiej. Aktywnie działa na rzecz odnowy i adaptacji kilkudziesięciu obiektów dawnej Twierdzy Kraków, m.in. fortu „Grębałów”. Autor metodologii i programu prac konserwatorskich przy najstarszych zabytkach lotniczych z lat 1910-1918, a także projektu Lotniczego Parku Kulturowego Rakowice-Czyżyny. 
 
Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i książek na temat historii fortyfikacji, teorii i zasad konserwacji oraz adaptacji zabytków architektury obronnej i zespołów poprzemysłowych, ochrony i konserwacji dzieł techniki, historii lotnictwa. Za swoją działalność naukową i społeczną został uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi, samorządowymi i branżowymi. W ubiegłym roku otrzymał Medal „Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej”.
 
(bk)
 
 Medal „Cracoviae Merenti”  Medal „Cracoviae Merenti”  Medal „Cracoviae Merenti”  Medal „Cracoviae Merenti”
 
 
Na zdjęciach, uroczysta sesja Rady Miasta Krakowa – dr inż. arch. Krzysztof Wielgus odbiera Brązowy Medal „Cracoviae Merenti” (11 grudnia 2019 r.) / fot. Jan Zych