Aleksander Ćwikła – absolwent kierunku informatyka na Politechnice Krakowskiej – zajął drugie miejsce w I Kategorii Nagrody im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą kryptologii, cyberobronie, cyberbezpieczeństwu lub zwalczaniu cyberprzestępczości. Konkurs zorganizowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Wręczenie nagród odbyło się 12 grudnia br. w siedzibie Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych w Warszawie. W uroczystości uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Zdzikot, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karol Molenda i Janina Sylwestrzak, córka Mariana Rejewskiego.
 
Aleksander ĆwikłaKapituła Konkursu doceniła pracę Aleksandra Ćwikły pt. „Psychologiczne metody ataków na systemy informatyczne – analiza technik oraz metody przeciwdziałania”, która została napisana pod kierunkiem dr. inż. Jerzego R. Jaworowskiego, dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej
 
Absolwent PK zajął drugie miejsce ex æquo z Elżbietą Burek, autorką pracy inżynierskiej „Budowa koprocesora kryptograficznego liczącego punkty na krzywej eliptycznej nad ciałem GF(2281) wykorzystującego bazy normalne”. Kapituła Konkursu przyznała pierwsze miejsce w I Kategorii Konradowi Stalędze za pracę magisterską pt. „Praktyczne metody wykrywania podatności w kodzie źródłowym”. Trzecie miejsce zajęła Agnieszka Słota-Bohosiewicz, autorka pracy magisterskiej „Wpływ operatora telekomunikacyjnego na bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”. W II Kategorii konkursowej (najlepsza rozprawa doktorska) zwyciężył Damian Jankowski, autor rozprawy pt. „Wykorzystanie technik eksploracji danych do wykrywania działań nieuprawnionych w sieciach sterowanych programowo”.
 
Inż. Aleksander Ćwikła zaproponował w swojej pracy metodę przeciwdziałania atakom na systemy informatyczne i stworzył narzędzie pozwalające wykryć nadużycia. Program umożliwia m.in. sprawdzenie czy adres e-mail nadawcy pochodzi z serwerów rozsyłających spam, weryfikację alfabetu użytego w adresie i przedstawienie go w formacie Punycode, wskazanie prawdziwej domeny, analizę nagłówków wiadomości w celu określenia rzeczywistego nadawcy. Narzędzie nie zalicza się do grupy aplikacji antywirusowych, ponieważ wymaga interakcji z użytkownikiem, który – dzięki temu rozwiązaniu – nie musi podawać wrażliwych informacji, ani przyznawać wyższych uprawnień.
 
Konkurs o Nagrodę im. Mariana Rejewskiego ma służyć popularyzacji wiedzy z zakresu kryptologii, cyberobrony, cyberbezpieczeństwa i zwalczania cyberprzestępczości, a także zachęcić środowisko akademickie do podejmowania tej tematyki w swoich badaniach oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Ustanowienie nagrody było jednym z kilkudziesięciu projektów MON w ramach programu „cyber.mil.pl”, którego celem jest budowa struktur odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo i rozwój zdolności Sił Zbrojnych RP do działania w cyberprzestrzeni, w tym przede wszystkim przygotowanie, wyszkolenie i rozwój personelu.
 
W rywalizacji konkursowej mogli wziąć udział absolwenci uczelni polskich, którzy obronili swoje prace nie wcześniej niż 1 października 2016 r. Laureatom przyznano nagrody finansowane. W I Kategorii (najlepsza praca inżynierska, licencjacka i magisterska) nagroda I stopnia to 8 tys. zł, nagroda II stopnia – 5 tys. zł, a nagroda III stopnia – 3 tys. zł.
 
(bk)
 
Na zdjęciu, Aleksander Ćwikła / fot. archiwum prywatne A.Ć.