Szesnaście inżynierskich projektów zostanie dofinansowanych w pierwszej edycji „Konkursu na projekty studenckie PK”, organizowanego przez FutureLab Politechniki Krakowskiej. Na realizację innowacyjnych pomysłów studentów uczelnia przeznaczy kilkaset tysięcy złotych.
 
fblaureaciNa ogłoszony w październiku br. konkurs wpłynęło 28 projektów, nad którymi pracuje 198 studentów. Większość uczestników konkursu należy do kół naukowych PK. Największą aktywnością wykazali się studenci Wydziału Mechanicznego. Zgodnie z ideą konkursu i działalności FutureLab, do rywalizacji zgłosiło się także kilka grup multidyscyplinarnych, złożonych ze studentów różnych wydziałów. Każda grupa projektowa, oprócz opisu przedsięwzięcia, dołączała do wniosku konkursowego preliminarz wydatków. W sumie uczestnicy konkursu wnioskowali o dofinansowanie w wysokości 378 tys. zł. Jak wynika z analizy wniosków, aby realizować innowacyjne pomysły studenci potrzebują głównie środków na materiały zużywalne, szkolenia i wyjazdy studyjne.
 
Wnioski projektowe oceniało jury złożone z Rady Naukowej FL oraz przedstawiciela FL. W ocenie projektu uwzględniano: zdefiniowany cel projektu, studium wykonalności i możliwość praktycznego wykorzystania wyników, innowacyjność, oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia, zakres projektu i przyjętą metodologię. Dodatkowo punktowano: realizowaną lub zadeklarowaną współpracę z otoczeniem gospodarczym w procesie realizacji projektu, możliwość dalszej inkubacji rozwiązania (prowadzącą do wdrożenia), aktywność opiekuna merytorycznego z PK w koordynacji zleceń uczelnia/biznes/samorząd i realizacji dodatkowych zajęć ze studentami (np. w ramach kół naukowych) oraz aktywność studentów.
 
Po dwuetapowych obradach zakwalifikowano do finansowania 16 projektów na kwotę 232 tys. zł. Dodatkowo 3 projekty wskazano jako rezerwowe – będą dofinansowane po spełnieniu dodatkowych warunków, określonych przez Radę Naukową.
 
 
Lista nagrodzonych projektów:
 • PKanoe – budowa łodzi z betonu tekstylnego ze spoiwem o obniżonym śladzie węglowym;
 • Zdalnie sterowana łódź podwodna do działań w warunkach ekstremalnych;
 • Modułowe przystanki;
 • Analiza zmian temperatury powierzchni cieków wodnych w aspekcie szybkiej identyfikacji źródeł zanieczyszczeń;
 • Metoda produkcji znakowanych luminescencyjnie modeli porowatych obiektów heterogenicznych oraz nowa technika badania mechanizmów transportu masy i ciepła w materiałach porowatych, w warunkach aero- oraz hydro- dynamicznych na potrzeby przemysłu wysokich technologii;
 • DOm35;
 • Rośliny w służbie człowiekowi – „zielone” filtry zanieczyszczeń powietrza;
 • Układ jezdny robota mobilnego do realizacji zadań transportowych w zautomatyzowanym systemie magazynowym;
 • Optymalizacja kształtu bezłopatkowej turbiny wiatrowej oraz projekt geometryczny farmy turbin;
 • System wsparcia procesu decyzyjnego dla budownictwa energooszczędnego;
 • Stworzenie i przetestowanie aplikacji mapowej do gier miejskich.
radaFL obrady1
5 projektów prowadzących do wybudowania bolidu elektrycznego PK:
 • Bezpieczeństwo zasilania wysokim napięciem elektrycznego bolidu PK Mech Power;
 • Karoseria bolidu elektrycznego PK Mech Power;
 • Projekt oraz wykonanie ergonomicznego kokpitu kierowcy bolidu elektrycznego PKMechPower;
 • Elementy układu jezdnego bolidu PKMechPower;
 • Projekt głównego zasilania wysokonapięciowego bolidu elektrycznego PKMechPower.
 
Projekty rezerwowe:
 • Projekt polskiego samochodu wyścigowego;
 • Model oceny i wyboru kształtu pętli tramwajowej z uwzględnieniem kryteriów popytu i podaży;
 • Budowa i udostępnienie makiety 3D Krakowa.
 
 
Ze wszystkimi laureatami konkursu FutureLab będzie spotykał się w styczniu, aby ustalać szczegóły formalne związane z finansowaniem projektów.
 
Zwycięskie pomysły studentów będą finansowane dzięki wsparciu z projektów POWER: „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” oraz „DROGA do DOSKONAŁOŚCI – kompleksowy program wsparcia uczelni”, dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także ze środków własnych uczelni.
 
 
Na zdjęciu, obrady Rady Naukowej FutureLab dot. rozstrzygnięcia konkursu na projekty studenckie / fot. FutureLab