„Polymer Chemistry”, prestiżowe czasopismo naukowe wydawane przez Royal Society of Chemistry, zaprezentowało na swych łamach dorobek naukowy pięćdziesięciu badaczy z całego świata, których przedmiotem zainteresowań są zagadnienia związane z chemią polimerów. W gronie naukowców jest dr inż. Joanna Ortyl z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
 
JOrtyl1O pionierach chemii polimerów można przeczytać w dodatku specjalnym do „Polymer Chemistry” – „Emerging Investigators 2020”. Wyboru pięćdziesięciu innowatorów tej dziedziny, którzy znajdują się we wczesnych etapach niezależnej kariery naukowej, dokonała Rada Naukowa branżowego pisma. 
 
Końcem 2019 r. prace badawcze z zakresu fotochemii stosowanej dotyczące sensorów luminescencyjnych, prowadzone przez dr inż. Joannę Ortyl wraz z Zespołem Fotochemii Stosowanej z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, znalazły się wśród 34 polskich osiągnięć, które – dzięki wydanej w języku angielskim publikacji pt. „Science in Poland in 34 Snapshots” – będą promowane za granicą. Książka została przygotowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. (Czytaj więcej)
 
Dr inż. Joanna Ortyl jest absolwentem kierunku technologia chemiczna (specjalność: technologia tworzyw sztucznych) na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora na PK obroniła w 2012 r. – tytuł rozprawy: „Synteza nowych fotoinicjatorów polimeryzacji kationowej oraz monitorowanie jej przebiegu metodą FPT (Fluorescence Probe Technology)”. Staże naukowe odbywała na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie i Münster University of Applied Sciences w Niemczech. Obecnie pracuje w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej WIiTCh PK. 
 
Problematyka naukowo-badawcza, którą zajmuje się dr inż. Joanna Ortyl, obejmuje: nowoczesne technologie fotochemiczne; syntezę i charakterystykę właściwości fotochemicznych i fotofizycznych inicjatorów polimeryzacji kationowej, fotoinicjowanej promieniowaniem nadfioletowym i widzialnym; fotochemię i fotofizykę sond spektroskopowych; syntezę nowych, efektywnych fotoinicjatorów oraz koinicjatorów polimeryzacji kationowej, a także badania procesu fotoinicjowania polimeryzacji; prace nad właściwościami fotochemicznymi i fotofizycznymi sond molekularnych.
 
Badaczka jest autorką i współautorką kilkudziesięciu wynalazków, które zdobyły liczne nagrody, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, m.in. złoty medal Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA” w Norymberdze (2018 r.), złoty medal Międzynarodowego Festiwalu Wynalazków w Stanach Zjednoczonych (2018 r.), srebrny medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków ITEX w Kuala Lumpur – stolicy Malezji (2016 r.), srebrny medal Międzynarodowej Wystawy Wynalazków INST w Tajpej na Tajwanie (2015 r.). Laureatka Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za rok 2017, a także konkursów organizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 
 
(bk)
 
Na zdjęciu, dr inż. Joanna Ortyl / fot. Jan Zych