488 osób – również studenci Politechniki Krakowskiej – otrzymało Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2019/2020. 
 
LOGO MNiSW
 
Do ministerstwa wpłynęło 1 106 wniosków o przyznanie finansowego wsparcia. Merytorycznego rozpatrzenia zgłoszeń dokonał Zespół doradczy, w skład którego weszli eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki i sztuki. Kandydatów do tego gremium zgłosiła Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisja Ewaluacji Nauki oraz Rada Młodych Naukowców.
 
Wśród stypendystów znaleźli się studenci Politechniki Krakowskiej:
 
Jacek Bartusiak – student kierunku transport
Piotr Lenik – student kierunku transport
Karolina Dzięciołowska – studentka kierunku technologia chemiczna
Alicja Gruchała – studentka kierunku inżynieria chemiczna i procesowa
Magdalena Jankowska – studentka kierunku technologia chemiczna
Dominika Krok – studentka kierunku technologia chemiczna
Aleksandra Sierakowska – studentka kierunku biotechnologia
Patryk Szymaszek – student kierunku technologia chemiczna
 
19 grudnia 2019 r. minister Jarosław Gowin wyłonił grupę 488 studentów z całej Polski, którym przyznał stypendium. W tym roku akademickim jego wysokość została zwiększona do 17 tys. zł. Laureaci otrzymują wsparcie w ramach jednej wypłaty od uczelni.
 
Wykaz osób nagrodzonych znajduje się pod adresem: 
 
(bk)